Livsenergis böcker som lanserats som Periodens Bok