Klicka på boken för läsprov!

Medietyp Bok
Format Inbunden
Språk Svenska
Releasedatum 2019-05-15
Originaltitel Everything is here to help you
Författare Matt Kahn
Antal sidor 224
ISBN

9789188633361

Allt som finns är till för dig

En guide till din själs utveckling

av Matt Kahn

Inbunden

Klubbpris: 229:-
Ord. ca pris: 320:-
Du spar: 91:-
Beställningsnummer: 122993

Sista datum för avbeställning: 2 juni 2019

Acceptera allt som är

- ett andligt paradigmskifte

Vi människor missar ofta viktiga andliga budskap eftersom vi är alltför fokuserade på att förändras och utvecklas. Men vi behöver faktiskt inte göra om oss utan kan med fördel vara exakt så som vi är födda att vara.

Med utgångspunkt i det budskapet visar Matt Kahn oss hur vi kan förena egot med själens vilja och stilla det inre kriget. Matt är globalt uppskattad, bland annat genom hans finurliga videos på YouTube där många finner inspiration för att vakna upp till livet. Han hjälper oss att få perspektiv på skuld, att kapitulera och öppna upp för mirakel.

Fler exemplar

Du kan beställa flera exemplar till klubbpris genom att välja att lägga till produkten nedan i varukorgen. Dessa beställningar adderas till din befintliga beställning av perioden bok.

Allt som finns är till för dig – en guide till din själs utveckling handlar om det andliga paradigmskifte vi befinner oss i. Där vi tidigare under vår andliga resa har låtit egot härja fritt, behöver mänskligheten nu låta själen ta över. I boken ger Matt Kahn oss verktyg och visar hur vi kan skifta dessa perspektiv.

Som 8-åring hade han en utomkroppslig upplevelse som medförde ett spontant andligt uppvaknande. Idag är han en världsberömd andlig lärare som har setts på YouTube av 9 miljoner människor. Hans önskan är att ge människor tillgång till de djupa andliga erfarenheter han själv har upplevt under hela sitt liv.

 

Slut fred med dina egna begränsningar

En kylig novemberdag för 14 år sedan klev Matt Kahn i förväg ut från den högskola han gick på, fast besluten att göra Universum till sitt universitet. Alltsedan dess är han vägledd av ett inre vetande, ett ständigt flöde av insikter som han menar att alla kan koppla upp sig till. I Allt som finns är till för dig visar han att varje känsla som uppstår, vare sig den är rotad i egot eller i själen, är här för att hjälpa oss.

Den andliga inre resan börjar alltid med egot. Det måste vara så för att vi ska klara oss som själar här på jorden. Småbarns ”Jag vill!” och ”Jag kan själv!” är viktiga affirmationer från egot. Men hos vuxna för egot ofta ett inre krig som vi måste upptäcka och avsluta för att utvecklas andligen. Det inre krig författaren syftar på är det som egot för mot våra egna tillkortakommanden och begränsningar som t.ex. ilska, svartsjuka, besvikelse, frustration med mera.

Egot ses ofta som något oönskat ont som vi borde göra oss av med men sanningen är att själen och egot inte är separerade från varandra eftersom båda är sprungna ur gudomlig intelligens. Vi bör alltså inte strunta i egot, ignorera eller svartmåla det, utan istället integrera det i själen.

Även negativa känslor är här för att hjälpa dig

Matt Kahn menar att ALLA känslor, även de mest negativa, är här för att hjälpa oss. Han hävdar till och med att de är gåvor! Svartsjuka är till exempel ett meddelande från universum om allt gott som är på väg till dig. Eftersom du trängtar efter ett förhållande eller en partner som någon annan har så kommer du att kämpa för att själv få något bättre. Alltså är svartsjuka snarare att ses som en god föraning för dig själv än som en illvillig känsla mot någon annan.

Vi behöver inte gilla erfarenheter som förorsakar lidande men om vi reagerar utifrån själen istället för egot gör vi både oss själva och omvärlden en tjänst. Om du skriker och svär som reaktion på något som någon har gjort mot dig så är det egot som svarar. Själen kan stå upp för sig själv och säga sanningar utan att höja rösten eller inta ett väsande tonläge. Matt lär oss att vara uppmärksamma och se skillnaden på när vi utövar vår andlighet ur egots perspektiv och när vi utövar vår andlighet ur själens synvinkel.

 

 

 

Vi tar känslan av besvikelse som exempel: Ur egots synvinkel innebär besvikelse att våra förväntningar har dött och då mår vi inte så bra. Ur själens perspektiv är besvikelsens roll att frigöra vårt medvetande från våra förväntningar så att vi kan vara öppna för livets oändliga möjligheter. Något som inte blev som vi önskade eller förväntade oss kanske bidrar till något helt annat och i slutänden blir bättre för oss, vilket visar att även besvikelse är till för oss!

Allt som finns är till för dig är indelad i tre delar. Den första handlar om att förstå din andliga resa. I del två får du lära dig att rena, aktivera och integrera dina andliga upplevelser. Del tre visar hur du skapar dig en ny verklighet. När allting är en gåva så hedrar vi sambandet mellan motsatser. Sorg förebådar till exempel glädje, och rädsla vägleder dig till större mod i ett flöde där man accepterar allt som är, utan att försöka förändra.

Boken innehåller även genomgående, i varje kapitel, texter som författaren kallar ”säg efter mig-konstateranden” som han har kanaliserat från Källan (eller Gud om man så vill) för vårt högsta goda, och som är energikodade med helande frekvenser för att aktivera och väcka livets obegränsade potential.

Författaren ger oss flera viktiga frågor att ställa oss själva för att tydliggöra vår andliga natur och klargöra hur vi kan avsluta det inre kriget mellan egot och våra begränsningar. Vi lär oss även att undvika fällor som gör att vi kör fast på vår andliga resa. Självmedkänslans fyra hörnstenar som hjälper oss att andas djupt och medvetet i jobbiga situationer, ge oss själva utrymme att bara vara och att sluta fred med tiden och inte stressa, beskrivs också.

Andningen är själens mest kraftfulla verktyg för förändring så pröva att andas dig igenom konflikter och bråk, råder författaren. Andningen hjälper även det kvinnliga och manliga att mötas och smälta samman vilket är viktigt både för själen och mänskligheten.

När vi ser till själen istället för till egot

Om andlighetens paradigmskifte säger Matt Kahn att vi enligt det gamla sättet att se på andlighet genom egot, har trott att vårt livssyfte var det yrke vi skulle utöva på jorden eller den karriär vi skulle göra. I själva verket är vårt livssyfte att bli mer andliga och det blir vi om vi ser till själen istället för egot. Det här betyder inte att alla som är missnöjda med sina jobb ska påbörja ett andligt yrke som t.ex. healer eller änglaterapeut (ett vanligt missförstånd enligt Matt) utan att den som t.ex. älskar att odla tomater gör det med andlighet, det vill säga kärlek till sig själv, tomatplantorna och de människor som kommer att äta tomaterna.
Vilka gåvor vill du dela med dig av till andra? Svaret på den frågan är ditt livssyfte, menar Matt. Om du till exempel vill dela med dig av frid så kan du affirmera: ”Som ett sätt att klargöra mitt livssyfte, avser jag att välsigna andra med frid oavsett hur de väljer att betrakta eller reagera på mig.”

I det gamla andliga paradigmet sågs attraktionslagen endast som ett sätt att dra till oss sådant vi önskar oss och vill ha. I det nya paradigmet ser vi oss själva som hjältar när vi med attraktionslagens hjälp dragit till oss motgångar och haft styrkan och modet att ta oss igenom dem. Då lär vi oss något som får själen att utvecklas och det är just därför vi är här på jorden!

Text: Malin Kihlberg

Pluserbjudande

Med periodens erbjudande får du flera förmånliga pluserbjudanden.