0 kr

Du har inga produkter i varukorgen.

Medietyp Bok
Format Inbunden
Språk Svenska
Releasedatum 2019-01-09
Originaltitel Quantum Consciousness
Författare Peter Smith
Antal sidor 228
ISBN

9789188633279

KVANTMEDVETANDET

En resa genom verkligheter

av Peter Smith

Inbunden

Klubbpris: 239:-
Ord. ca pris: 330:-
Du spar: 91:-
Beställningsnummer: 122774

Sista datum för avbeställning: 27 januari, 2019

Öka ditt medvetande och utforska alternativa verkligheter med hjälp av kvantfysiken.

Kvantmedvetandet är en guidebok som hjälper dig se det nära sambandet mellan vetenskap och andlighet. Den öppnar dörrar till alternativa verkligheter, interdimensionellt medvetande och hela den kosmiska väven. Ta dig förbi dina begränsningar och förstå både ditt och mänsklighetens högre syfte.

Fler exemplar

Du kan beställa flera exemplar till klubbpris genom att välja att lägga till produkten nedan i varukorgen. Dessa beställningar adderas till din befintliga beställning av perioden bok.

ETT MED UNIVERSUM

Vetenskapsvärlden och den andliga världen möts i kvantfysiken

Nu lyfts den slöja som lades över jorden för århundraden sedan och som gjort att vi människor levt så länge i tron på separation. För medan vetenskapsvärlden och den andliga världen har setts som motsatser som står för olika versioner av sanningen har nya upptäckter inom kvantfysiken fått de här motsatta synsätten att smälta samman.
Australienaren Peter Smith började ägna sig åt hypnoterapi och kvantmedvetande på heltid efter 20 års karriär inom bankvärlden. Hans gedigna kunskaper om människans varande i den konkreta, fysiska världen liksom i den abstrakta, andliga gör hans läror djupt trovärdiga.
I periodens bok Kvantmedvetande beskriver han den så kallade kvantmedvetandeupplevelsen som han har identifierat och formulerat efter att ha studerat utvidgade medvetandetillstånd och hur dessa kan kopplas till kvantfysik.
Här tas vi med på en upptäcktsresa i alternativa verkligheter som hjälper oss att förstå syftet med vårt liv och återuppväcka vårt uråldriga minne av att vara ett med universum.

”Kvantmedvetande hjälper dig att överskrida dina begränsningar och förstå både ditt eget och mänsklighetens högre syfte.”
/PETER SMITH

Utvidgade medvetandetillstånd och kvantfysikaliska principer sammanfaller i en helgjuten syn på universum i Peter Smiths bok Kvantmedvetande. Hans ingående utbildning och forskning inom områden som hypnoterapi, kvantmedvetande och Life Between Life terapi samt konkreta vittnesbörd i sin egen praktik har gjort honom övertygad om att vi nu står inför ett paradigmskifte. ”Vetenskap och andlighet hamnar [nu] inte bara vid samma bord utan de befinner sig i samma kök och lagar mat ihop,” skriver han.
Periodens bok består av en samling tankar, nya idéer och koncept samt resultat av fallstudier och handlar om hur du kan utvidga ditt medvetande och utforska alternativa verkligheter med hjälp av kvantfysik. Låt inte detta ord skrämma dig! Författaren beskriver det hela på ett lättfattligt sätt så att var och en kan ta till sig hans budskap. Smiths avsikt med boken är att skapa medvetenhet hos oss alla för att vi ska veta att vi är så mycket mer än vi kan föreställa oss.
Genom kvantfysiken har vi nyligen fått upp ögonen för det som sedan länge förklarats i uråldriga skrifter och som shamaner vetat sedan urminnes tider, nämligen att vi skapar vårt eget öde och att vi alla är en del av universums väv. Det finns även bevis på att de subatomära partiklar i ständig förändring som kvantfysiken blottlagt reagerar olika beroende på vilken omgivning de befinner sig i och att de alltid strävar efter utveckling – liksom de flesta människor.
Enligt kvantfysikerna består både vi och universum av energi. Medvetandeutforskare menar även de att vi utgörs av energi som ständigt skiftar, förändras och förflyttar sig oberoende av tid och rum. Båda talar alltså om ett energifält som binder oss samman med universum. Det här energinätet som innefattar allt som är är också det kvantmedvetande författaren skriver om och som även kallas för Fältet, Akashaarkiven eller Den gudomliga väven.

Tankens kraft

I bokens början tas grundkunskap om kvantfysik upp på ett lättillgängligt sätt. Därefter citerar Smith många kända författare som till exempel Wayne Dyer och Bruce Lipton som båda gjort det till sin uppgift att lära världen att du blir vad du tänker och tror på vilket även kvantfysiken påvisar. Han nämner också Louise Hays arbete och spridning av begreppet ”positivt tänkande” och den betydelse det haft för människor som arbetar inom den alternativa läkekonsten. Med tankens kraft har många människor lyckats bota sig från sjukdomar, menar Smith för att strax därefter krasst konstatera att läkarvetenskapen inte lagt ner något krut på att forska om till exempel placeboeffekten därför att ingen skulle tjäna pengar på att människor botade sig själva.
Att bryta gamla förlegade trossystem, begränsningar och tänkesätt är en del av författarens jobb som hypnoterapeut. I sin verksamhet har han utvecklat flera sätt att utvidga medvetandet för att få bukt med detta och hjälpa människor att växla spår och omvärdera sina liv.
Via regressionsterapi eller hypnoterapi kan vi nå så kallade utvidgade medvetandetillstånd och däri gå tillbaka inte bara till vår egen barndom utan även tidigare och parallella liv där tiden bara är en illusion. Flera av Smiths klienter har till exempel genom hypnoterapi bevittnat att en del av deras själ lever i en annan kropp i en annan del av världen. Andra har kunnat samtala med sig själva från en annan inkarnation i en annan tidsepok som om de levde samtidigt. Åter andra har fått kontakt med sina 4-åriga jag och kunnat frigöra dem från trauman som gjort att deras vuxna jag kunnat gå vidare i detta liv med en lättare börda. Som om allt vår själ någonsin upplevt finns i detta nu!
När vi befinner oss i dessa utvidgade medvetandetillstånd kan vi alltså röra oss utanför tid och rum och det innebär, utöver en större förståelse för oss själva, enorma möjligheter till läkande, menar Smith. Även här drar författaren paralleller med forskningen inom kvantfysiken som tycks visa att vi befinner oss på flera platser samtidigt, kanske till och med i andra verkligheter.

Hela Oceanen i en droppe av havet

Att gå igenom utvidgade medvetandetillstånd kan liknas vid en resa genom var och ens personliga universum. När vi kommer ut på andra sidan lovar Smith att vi inte bara är fullständigt sammanflätade med omvärlden, utan att vi även har tillgång till nya dimensioner av oss själva. Och om vi förändrar oss själva kan vi förändra vår planet och om vi förändrar vår planet kan vi förändra hela universum. Så fungerar det Smith kallar för holografiskt helande.
Kvantfysik blir mer begripligt om man ser universum som ett hologram anser han. Hela havet finns ju till exempel i bara en droppe av det. På motsvarande sätt kan man i människokroppen i irisdiagnostik se hälsotillståndet hos alla kroppens organ i ögat och i zonterapi finns alla organ representerade som punkter under fotsulan.
Bokens andra halva innehåller flera fallbeskrivningar av Smiths patienter som gått från illusionen av separation till att känna att de är ett och samma. Om alla kunde känna detsamma skulle det innebära en stor förändring för vår planet, menar Smith. Människor skulle inte längre vara ensamma och isolerade och de som hade makt och resurser att förändra världen skulle faktiskt göra det.
Kvantmedvetandet förtjänar sin plats i varje andlig sökares bokhylla för att den hjälper oss att överskrida våra begränsningar så att vi blir djupt medvetna om vår själs odödlighet.

Text: Malin Kihlberg