Rea!

Don Miguel Ruiz Paket

Beställningsnummer: 119372

Av Don José Ruiz och Don Miguel Ruiz Jr

660 kr 421 kr

Beskrivning

Bokpaket

Den femte grundstenen + Befria tanken

 

Den femte grundstenen

Genom hela livet ingår vi överenskommelser som håller oss tillbaka och leder till onödigt lidande. De fyra grundstenarna hjälper oss att bryta sådana begränsande överenskommelser och ersätta dem med överenskommelser som leder till personlig frihet, lycka och kärlek.

I Den femte grundstenen samarbetar don Miguel Ruiz med sin son don José Ruiz för att ge ett nytt och uppfriskande perspektiv på de fyra grundstenarna och en kraftfull ny överenskommelse som kan förvandla livet till ett himmelrike: den femte grundstenen. Den här boken leder till en djupare medvetenhet om vilken kraft vi besitter och hjälper oss att hitta tillbaka till den äkthet som vi föddes med. Vi påminns om den största gåva vi kan ge till oss själva: friheten att vara den du verkligen är.

 

Befria tanken – toltekisk visdom för den moderna människan

Med principerna i faderns storsäljande bok Fyra grundstenar till ett bättre liv som utgångspunkt, bjuder don Miguel Ruiz Jr. in oss att undersöka hur bundna vi är vid vår egen ståndpunkt. I Befria tanken hjälper han dig att bli medveten om alla de outtalade överenskommelser du har skaffat dig genom åren, och som formar din verklighet och påverkar din framtid. Han visar dig hur du släpper taget om de bindningar som inte längre återspeglar den du egentligen är. Metoden har tagit tjugo år att färdigställa.

När don Miguel Ruiz Jr. började lära sig sin släkts toltekiska traditioner var han bara fjorton år gammal. Hans första uppgift blev att tolka sin farmors föredrag från spanska till engelska. En dag när han hade svårt att hinna med i hennes tempo frågade hon honom: Använder du kunskapen eller använder kunskapen dig? Ansträngningarna att hitta svaret på den frågan kom att forma hela hans liv. I det här nyskapande verket förklarar Ruiz de fem bindningsnivåerna i detalj och visar att ju starkare bindning vi har till en viss uppfattning eller idé desto mer blir ”den vi är” förbundet med ”det vi vet”.