Rea!

Mayakalendern

Beställningsnummer: 117636

Av Carl Johan Calleman

330 kr 194 kr

Språk

Svenska

Medietyp

Bok

Releasedatum

2010-10-01

Antal sidor

304

ISBN

9789153435068

Beskrivning

Mayakalendern – mänsklighetens väg mot ett upplyst medvetande
Kunskap om mänsklig utveckling och framtiden!
Mayakalendern kan ses som ett andligt redskap som beskriver det mänskliga medvetandets utveckling från forntid till nutid och framtid. Boken fungerar som en metafysisk karta över medvetandets utveckling och visar dessutom på en ny vetenskap för tiden.

Mayakalendern beskriver det mänskliga medvetandets utveckling från forntid till nutid och framtid. Mayafolkets tidsvetenskap beskriver energiförändringarna som ligger till grund för hela vår kosmiska och jordiska historia. Carl Johan Calleman visar genom sina utforskningar hur denna pyramidiska struktur för medvetandets utveckling kan förklara så olika företeelser
som till exempel uppkomsten av världens olika religioner och samtidens beklagan över att tiden tycks gå snabbare i dag.
Carl Johan Calleman visar hur Mayakalendern kan vara ett andligt redskap som ger oss en större förståelse för medvetandets utveckling genom historien. Boken ger oss också konkreta råd om vilka steg vi kan ta för att sätta oss själva i samklang med en medveten livshållning.
Mayakalendern är ett värdefullt redskap för att kartlägga framtiden och förstå intelligensen bakom medvetandets utveckling.
I denna nya upplaga förklarar Carl Johan Calleman också en ny text från det forntida mayafolket som upptäcktes 2006. Den handlar om kalenderns fullbordan och innebär ett väsentligt nytillskott till våra tidigare kunskaper om hur mayafolket uppfattade sin kalender.

• Mayakalendern påvisar samstämmigheten mellan kosmisk utveckling och den mänskliga historien.
• Mayakalendern presenterar en ny kunskap om tiden, som förklarar varför tiden tycks gå snabbare i modern tid och faktiskt också gör det.
• Boken förklarar varför Mayakalenderns slut inte är slutet för världen, utan en väg till upplysning och omvändelse.