Rea!

Naturläkarboken 1

Beställningsnummer: 1232893

Raimo Heino

319 kr 18 kr

I Naturläkarboken Naturläkekonstens grunder får du en grundläggande genomgång av det breda fält som naturläkekonsten utgör samt nyckeln till naturens apotek - med väl beprövade alternativ till den skolmedicinska behandlingen. Raimo Heino redogör för de naturmedicinska metoder som praktiserats sedan årtusenden, men som kompletterats med modern forskning och utveckling. Boken är fackgranskad av Tommie Olofsson, överläkare samt specialist i klinisk patologi och rättsmedicin samt neuropatolog.