0 kr

Du har inga produkter i varukorgen.

Rea!

Tänk dig frisk

Beställningsnummer: 119926

Av Dr Joe Dispenza

Inbunden

330 kr 259 kr

Beskrivning

Tänk dig frisk är en instruktionsbok för hur man åstadkommer mirakel i sin kropp. Placeboeffekten har länge gäckat forskare inom neurovetenskapen, men nu vet man att vi har potentialen till självläkning inbyggd i systemet, säger kiropraktor Joe Dispenza.

För den nybakade kiropraktorn Joe Dispenza förändrades livet för alltid av en cykelolycka. Han blev påkörd av en bil under en triatlontävling för nästan 20 år sedan. Olyckan orsakade sex skadade ryggkotor. Från ortopeden fick han beskedet att han hade att välja på en omfattande operation eller förlamning och att aldrig kunna gå igen. Efter flera olika bedömningar från neurologer och läkare fattade Joe Dispenza ändå beslutet att inte låta sig bli opererad och tackade nej till experternas rekommendationer. Var kom det modet ifrån? undrar jag.
– Jag tror att det finns en intelligens, ett osynligt medvetande och att det är det som ger oss liv. Och om den här intelligensen existerar och så välvilligt, medvetet och kärleksfullt är grunden för allt levande, då ville jag skifta fokus från den yttre världen och i stället vända mig inåt för att få kontakt med den.
– Om man inte får de svar man söker, börjar man söka svar på mer grundläggande och djupt liggande livsfrågor.

Joe Dispenza erbjöds husrum hos några vänner och där påbörjade han sin mödosamma träning att bygga upp sina ryggkotor igen. Inte bara fysiskt, utan han hade också bestämt sig för att träna upp sin mentala förmåga.
– Två timmar varje dag vände jag mig inåt och började skapa en bild av det resultat jag ville uppnå: en fullt frisk ryggrad.
Han gjorde dessutom upp en plan för sina kostvanor, vilka han umgicks med, vilka behandlingar han ville genomgå och satte ihop ett omfattande rehabiliteringsprogram. Efter sex veckors inre kamp, då han verkligen ansträngde sig för att vara närvarande med det högre medvetandet, klarade han av att gå igenom sin inre process utan att komma av sig och behöva börja om från början.
Joe Dispenza lärde sig under den här tiden en hel del om kvantfysiken: att sinne och materia inte är åtskilda och att våra medvetna och omedvetna tankar och känslor är ritningar som kan styra vårt öde. Det fokus och den uthållighet och övertygelse som krävs för att manifestera en potentiell framtid finns tillgängliga i vårt eget och i kvantfältets sinne, där de oändliga möjligheterna går att förverkliga.
– Det är inte placebo i sig som ger läkning utan ens egen medfödda förmåga att hela sig själv. Man har kunnat visa detta genom att till exempel ge deprimerade patienter placebo istället för antidepressiva medel. Tre av fyra i en studie svarade an på behandlingen som om de hade fått riktiga medel, men deras förbättring handlade bara om deras egen förmåga till att skapa antidepressivt läkande av sig självt.

Efter drygt nio veckor kunde Dispenza resa sig upp och gå utan besvär. Han var helt återställd efter tio veckor och återupptog då sin praktik som kiropraktor.
Småningom började Joe Dispenza undervisa i den teknik han själv börjat träna på och utveckla under sin rehabiliteringstid. Han ställde sig frågan att om vissa tankar och föreställningar kan göra oss sjuka, borde väl följaktligen också våra tankar kunna göra oss friska?
– Jag har lärt mig någonting mycket viktigt genom att lära ut det här till människor. Jag har insett att alla människor har förmågan att tro på sin egen inre kraft.
Av egen erfarenhet och som kiropraktor har han sett att vi är lättpåverkade på olika sätt. Alla kan föreställa sig en bättre framtid än den man för närvarande lever i. Ju mer lättpåverkad man är, desto lättare är det att få tillgång till sitt undermedvetna.
– Jag såg att jag kunde lägga fram vetenskapliga bevis och sedan ge hängivna sökare de instruktioner som behövs, då skulle de kunna uppleva olika grader av personlig transformation.
– Det är nyckeln till placeboeffekten, för den medvetna delen av psyket utgör bara ungefär fem procent av helheten. De återstående cirka nittiofem procenten är en uppsättning undermedvetet programmerade tillstånd.

Syftet med boken är att stärka insikten om att vi har det biologiska och neurologiska maskineriet som krävs för att börja tro på sig själv i stället för någonting utanför sig själv. Alla människor har potentialen till självläkning inbyggd i systemet, säger han.
– Mitt mål är att avmystifiera begreppen med hjälp av den nya vetenskapen, som beskriver hur saker och ting verkligen förhåller sig. På så sätt kan fler människor lära sig att förändra sitt inre tillstånd så att de kan uppnå positiva förändringar i hälsan och i livet.
Placeboeffekten har forskare inom vetenskapen känt till sedan slutet av 1700-talet. Nu är det den neuroimmunologiska vetenskapen som förklarar mycket om sinnets natur.
– Många av de klientberättelser jag återger i boken visar på det mänskliga sinnets häpnadsväckande kraft. En del av berättelserna handlar om hur enbart tankarna hjälpt människor att läka, och andra visar hur tankarna gjort människor sjuka. Jag har med dem i boken för att visa hur mycket det mänskliga sinnet faktiskt kan åstadkomma, helt av egen kraft, utan någon hjälp från modern medicin.
Enligt Joe Dispenza förändras hjärnans fysiologi när placeboeffekten får verka. Det handlar om att förändra sitt sätt att tänka, från att framtiden kommer att bli en upprepning av det förflutna, till en förväntan om en ny framtid.
– Vi är faktiskt inte hjälplöst programmerade att fortsätta på samma sätt resten av livet. Det är så den nya vetenskapen om neuroplasticitet fungerar. Vi vet idag att hjärnan förändras genom hela vårt liv och fortsätter att skapa nya kommunikationsvägar och nya kopplingar.

Sinnet kan till och med instruera nya gener på helt nya sätt, förklarar han. Man har upptäckt att kroppen har förfinade funktioner som kan aktivera och avaktivera olika gener, vilket innebär att man inte alls är dömd att föra vidare sina nedärvda gener.

– Vi kan alltså lära oss att förändra våra neurologiska förutsättningar och aktivera nya gener och skapa verkliga, fysiska förändringar. Det är jag själv ett levande bevis på.
I boken skriver Joe Dispenza om hur attityder, övertygelser och varseblivning formar sinnestillstånd och skapar vår personlighet. Jag undrar hur man kan förändra sina omedvetna tankar och trosföreställningar?

– Ja, du måste kombinera en tydlig avsikt med en stark känsla som får kroppen att tro att den framtida möjlighet som du valt ut ur kvantfältet redan är fysisk verklighet. Den starka känslan är avgörande. För det är först när dina val bärs av en energifrekvens som är starkare än hjärnans egen programmering som den förändras, och därmed även kroppens genetiska mönster.

Joe Dispenza kallar sin meditationsteknik för ett mentalt genrep. Den går ut på att kombinera en kristallklar avsikt med en stark känsla, för att ge kroppen en försmak av den framtida upplevelsen, så att du kan uppleva framtiden här och nu.
– Jag är själv övertygad om att det inte finns något sådant som att vårt sinne och vår hjärna inte påverkar kroppen. Och vice versa.

Nyckeln är att göra tankarna verkligare än den omgivande miljön, för hjärnan ser inte skillnad på dessa saker utan förändras som om det man föreställt sig faktiskt hade hänt.
– Om man gör det här på rätt sätt och tillräckligt många gånger, transformeras kroppen och börjar aktivera nya gener på nya sätt, som om den framtid du föreställt dig redan hade hänt på riktigt. Så skapar man sin egen placeboeffekt.

Språk

Medietyp

Releasedatum

Antal sidor

ISBN

Du gillar kanske också…