Atasha Fyfe: ”Din inre röst är din bästa bundsförvant”

Atasha Fyfe hade mer än 25 års erfarenhet av regression och tidigare liv när hon själv gick över för cirka ett år sedan. Hon började sin bana som lärare i historia och engelska och som journalist. Hon visste hela tiden i sitt hjärta att det bara var förberedelser inför hennes sanna kall i livet – att med regression hjälpa människor finna gamla sår och trauman för att kunna leva sitt bästa, största liv, här och nu.

Det var dock inte förrän Atasha drog upp sina bopålar i London och satte ner dem i magiska Glastonbury som hon insåg vad det var hon verkligen var ämnad för. I bagaget hade hon utbildningar i hypnoterapi, transpersonell psykologi och personcentrerad psykologi. Hennes klienter däremot var mer intresserade av att utforska tidigare liv, dels för att ta reda på och bearbeta trauman, dels av ren nyfikenhet. När dessa förfrågningar tog överhanden stod det klart för Atasha vad det var meningen att hon skulle fokusera på. Hon tog sig an uppgiften med stor passion och seriositet och under sina många år som regressionsterapeut hjälpte hon många människor.

I en podd-intervju med Michael Neeley från 2015 berättade hon att hon kom i kontakt med ett eget tidigare liv långt innan hon hade en (medveten) aning om sitt kall, då hon under en regression upptäckte att hon levt som ung pojke i romerska Britannien. I det liv tillhörde hon en välbeställd romarfamilj som hade golvvärme inomhus.

– Fantastiskt, minns jag att jag tänkte! Varför har vi inte det nu? säger hon med ett skratt i podden.

Under sina år som regressionsterapeut byggde Atasha upp en stor databas av fallstudier samt gjorde många intressanta upptäckter om större medvetenhet och den potential vi alla bär inom oss. Två böcker är frukten av hennes arbete – Helande minnen från tidigare liv (utgiven av Livsenergi 2015) och Dina tidigare liv som är aktuell just nu. I intervjun frågar Neeley vad som skiljer de båda böckerna åt. Atasha förklarar att den första boken handlar om människor som levt liv som exempelvis schamaner, häxor eller verkat i hemliga sällskap, medan Dina tidigare liv hjälper läsaren att utforska och läka genom att hitta roten till trauman från tidigare liv som påverkar dem idag. De ”magiska liven”, berättar Atasha för Neely är liv levda av människor som redan ”kommit en bit på vägen” och läkt det som behövts läkas för att kunna avancera själsligt.

På frågan hur man coachar någon till ett mer medvetet sätt att leva säger Atasha att hon uppmanar klienten att tala med en andlig guide under regressionen om det minne som de precis hittat. Detta kan ge större insikt om varför minnet kom upp, samt hur de ska gå tillväga för att använda det till att läka och förbättra livet de lever just nu.

I intervjun får Atasha frågan hur hon ser på medvetenhet.

– Medvetenhet för mig är att vara medveten om verkligheten. Jag tror att vårt medvetande expanderar när vi växer och utvecklas andligt. Ju mer medveten man är om sig själv desto större blir förståelsen och medkänslan för andra.

Ett sätt för Atasha att vara mer medveten är att skriva ner och utforska sina nattliga drömmar, samt att vara uppmärksam på tecken.

– Att lägga märke till tecken är att vara medveten om den utvidgade verkligheten. Universum och naturen skickar oss meddelanden och tecken, och om vi är öppna för det så blir livet mer intressant.

Som avslutning undrar Neeley om Atasha har någon visdomspärla hon vill dela med sig av.

– Lita på ditt inre jag, det är din bästa bundsförvant och ger alltid de bästa råden.

 

Text: Sofia Ekholm

Intervju: Alexandra Jerselius

Kort om boken

Insikter från tidigare liv kan skapa positiv förändring i livet här och nu. Dina tidigare liv är en tillgänglig och kärnfullt omfattande guide för att låsa upp och arbeta med forna livsminnen. Boken utgår från idén att vi alla har många livstider i bagaget och utforskar hur de kan vara sammanlänkade med varandra. Med rätt tekniker kan insikter från tidigare liv hjälpa oss att läka och växa som människa.

Atasha Fyfe, hypnoterapeut och tidigare liv-terapeut, ger här sina bästa tips och råd kring hur vi på egen hand kan komma åt händelser från liv som föregår detta och med hjälp av dem påverka vår tid på jorden i positiv riktning. Bland annat förklarar hon steg för steg hur regressioner fungerar och hur vi genom dem kan hitta ledtrådar till tidigare livsminnen. Regressioner kan vara till stor nytta och hjälpa oss att släppa taget om känslomässiga och mentala blockeringar som skapar hinder i det liv vi lever nu.

atasha fyfe

Atasha Fyfe

"Lita på ditt inre jag, det är din bästa bundsförvant och ger alltid de bästa råden."

Atasha jobbade med en blogg under många år. Den är fortfarande tillgänglig och det finns väldigt mycket spännande att läsa där: https://atashafyfe.wordpress.com/