Själsligt lexikon

Världen för sinne, kropp och själ är ett eget universum där ord, begrepp och betydelser lever sitt eget liv med en innebörd som inte alltid finns någon annanstans. Därför tänker vi att det borde finnas en plats och ett behov för ett Själsligt lexikon. På den här sidan kommer vi bygga på med alla möjliga ord som vi när själen med, som vi tycker om eller som vi märker används i sfären för inre hälsa och utveckling.

Vi hoppas att du vill bidra med dina tankar till ordens förklaring i en kommentar, så att vi tillsammans får grepp om alla perspektiv. Du får även gärna lämna tips på ett annat ord du tycker att vi ska ta upp till beskrivning! Maila oss på [email protected].

Affirmation

En affirmation är en av dig medvetet vald mening som hjälper dig att tänka positivt, och skapa mer av det du har eller vill ha i ditt liv. En väl vald instruktion till dig själv som du upprepar regelbundet och genom det omprogrammerar ditt undermedvetna. Exempel på affirmationer: • ”Jag är stolt över mig själv och allt jag åstadkommit.” • ”Jag värderar mig själv och mina kunskaper högt.” • ”Jag är värdig såväl kärlek och omtanke som framgång.” • ”Jag står upp för mina känslor, åsikter och behov.”  • ”Jag säger ja till nya möjligheter.” Vi hoppas att du vill bidra med dina tankar till ordets förklaring i en kommentar, så att vi tillsammans får grepp om alla perspektiv. Du får även gärna lämna tips på ett annat ord du tycker att vi ska ta upp till beskrivning!

Bön

En bön är ett samtal med en högre makt – exempelvis universum, Källan, Gud, änglar, förfäder eller vad det är man tror på/bekänner sig till. Ofta handlar bönen om att man vill be om någonting, att något ska hända eller inte hända, eller så tackar man för någonting som redan har hänt eller någonting man har fått. Be kan man göra var som helst – hemma, i skogen, på stan eller bussen, eller om man bekänner sig till en religion i den kyrka/tempel som man då besöker för att utöva sin tro. Bönen kan äga rum tyst inom en eller uttalas högt. En del knäpper sina händer, för ihop handflatorna framför hjärtat eller öppnar upp händerna i en mottagande gest framför sig när de ber, men det finns inga givna regler – ditt samtal med det du tror på sker genom hjärtat ♥️.

Förverkliga

Att förverkliga är att göra något till verklighet. Det är enkelt sagt och kan även vara enkelt gjort!

I den andliga sfären kan ordet "förverkliga" innebära att manifestera eller uppnå ens sanna potential, syfte eller önskningar. Det handlar om att ta ens inre visioner, drömmar eller mål och förverkliga dem i den fysiska världen genom handling, intention och tro.

Om vi bara försökte så skulle vi nå våra mål och drömmar mycket oftare och på så vis förstå vår potential. Grejen är den att vi oftast skjuter på att ens försöka förverkliga det vi önskar. Frågan är varför? Handlar det om mod? Tvivlar vi på vår förmåga? Agerar vi inte på våra önskningar för att vi inte vågar tro tillräckligt på att vi kan uppnå dem? Eller är vi rädda för vad som ska hända om vi lyckas…?

"Bara gör det!" är ett uttryck man hör ganska ofta. Det är en uppmaning att handla istället för att stanna kvar i dröm- eller önskestadiet. Bry dig inte om ifall du lyckas med en gång eller inte, så länge du gör något för att nå din dröm kommer du ett litet steg på vägen. Och är du väl igång kan du iaktta varje liten framgång och sporras till att fortsätta.

 • Vad betyder ”förverkliga” för dig?
 • Vad vill du förverkliga den närmaste tiden?
 • Hur gärna vill du nå det – vilken insats är du beredd att ge?

Här är några exempel på hur förverkligande kan te sig i världen för sinne, kropp och själ och hur du kan ta dig från tanke till handling:

Skapa positiv förändring:
Att använda kraften i tankar, intentioner och handlingar för att skapa positiv förändring, inte bara för en själv utan även för andra eller för världen runtomkring.

Insats: medvetenhet & mod
Boktips: Livet älskar dig, Universum har alltid en plan, Kristaller för alla tillfällen, Helande orakelkort

Manifestering:
Med tydlig intention och målbild kan du omsätta din inre värld av visioner och drömmar till verkliga handlingar och resultat.

Insats: fokus & konsekvens
Boktips: Manifesteringens åtta hemligheter, Inre rikedom, Hemligheten med kärlek, hälsa och pengar

Finn ditt syfte och lev din fulla potential:
Genom att förstå dig själv på djupet kan du finna en större mening i livet och på så vis uppnå ditt sanna syfte och fulla potential. Det kan innebära att lära dig lyssna på din inre röst för att förstå vad som är viktigt för dig.

Insats: tro & närvaro
Boktips: Andlig aktivering, Kära häxa, Visdomshjulet, Själens bok, Ge kraft åt ditt inre ljus

Följ universums rytm:
När vi lever i harmoni med universums flöde och energier underlättar vi för oss själva att hålla en hög frekvens och attrahera det vi önskar. Det kan innebära att leva i enlighet med årstidernas skiftningar, månens faser eller andra naturliga rytmer för att skapa balans och harmoni i ens liv. Att ha tillit till universums kraft, släppa kontrollen och lita på att allting sker som det ska.  

Insats: livsstil & intresse
Boktips: Månologi, Din egen astrologi, Hälsomanifestet

Generositet

Generositet handlar om att ge av sig själv - kärlek, kunskap, tid, resurser - utan att förvänta sig något tillbaka. Att vara generös mot andra kan bidra till att:

 1. mottagaren upplever ökat välbefinnande och tillfredsställelse
 2. stärka banden till andra människor, skapa förtroende och bygga hållbara relationer
 3. sprida positiv energi och inspirera andra att vara givmilda
 4. öka känslan av mening och syfte i livet
 5. skapa en positiv känsla i dig själv och minska stress och oro.

Men generositet är inte bara något vi ger andra. Det är lika viktigt att vara generös mot sig själv, visa sig själv omtanke, förståelse och vänlighet, precis så vi vill bemöta andra. På så vis stärker vi relationen med oss själva och kan hantera utmaningar i livet på ett bättre sätt.

Här är några tips på hur du kan vara generös mot dig själv:

 1. EGENTID - ge dig tid för att ägna dig åt sådant du tycker om att göra, skapa utrymmer för återhämtning och avkoppling
 2. SJÄLVACCEPTANS - var snäll mot dig själv och inse vilken fantastisk människa du är
 3. SÄTT GRÄNSER - för att skydda din tid och energi
 4. TILLÅTELSE - tillåt dig själv att må dåligt utan att döma
 5. FIRA FRAMGÅNG - belöna dig sjäv för framsteg, oavsett hur små eller stora de är
 6. FÖRLÅT DIG SJÄLV - släpp taget om skuldkänslor och ånger.

Självkärlek

Att älska sig själv och veta att man är värd det allra bästa. Att ge sig själv det man behöver och vill ha. Att tillgodose sina behov på ett kärleksfullt sätt – såväl fysiskt som känslomässigt – och avlägsna sådant som man inte mår bra av eller som hindrar en från att utvecklas och blomstra. Att ge kärlek och omvårdnad till sitt inre barn, att alltid stå på sin egen sida, vara sin egen bästa vän och inte låta någon eller något trycka ner en eller dämpa ens inre ljus. Att tillåta sig leva och stråla och älska och omfamna sin storhet här på jorden. Kort och gott – att kärleksfullt fylla sin egen bägare så att man därefter kan tjäna världen.