Enneagrammets visdom

En komplett handbok i mental och andlig utveckling för de nio personlighetstyperna

Den uråldriga enneagramsymbolen har kommit att representera dagens mest populära system för självförståelse baserat på nio olika personlighetstyper. I den här boken presenterar två av systemets största auktoriteter på området Enneagrammet som ett effektivt verktyg för personlig transformation och utveckling.

Den smälter samman psykologi och andlighet på ett slående sätt och ritar upp en spännande vision av människans potential. Oavsett vilken bakgrund du har kan Enneagrammet hjälpa dig att övervinna inre barriärer, plocka fram dina unika gåvor och styrkor och upptäcka din rätta riktning i livet.

Klubbpris: 249 kr
Ord. ca pris: 350 kr
Du spar: 91 kr
Bestnr: 124220
Avbeställ senast: 26 september, 2021

russ hudson

Russ Hudson

"Först när vi ser personlighetsmekanismerna medvetet och tydligt kan vi vakna upp. Ju mer vi ser de mekaniska reaktionerna hos vår personlighet, desto mer börjar vi lösa upp vår identifiering med dem, och ju mer frihet får vi."
Läs mer om författaren här.

Lär känna dig själv på nytt med hjälp av Enneagrammet

Den uråldriga enneagramsymbolen har kommit att representera dagens mest populära system för att förstå sig själv och andra - Enneagrammet. Det har visat sig vara en oslagbar metod för att djupdyka in i sitt inre och förklaras enklast som en snabbfil till insikter som det normalt kan ta ett helt liv att bygga upp.

Boken Enneagrammets visdom är en klassiker på ämnet som aldrig tidigare har översatts till svenska. Här går författarna omsorgsfullt igenom var och en av de nio olika personlighetstyperna och lär dig hur du med hjälp av systemet kan få syn på dina drivkrafter, gåvor, styrkor, rädslor och beteenden, och på så sätt få en klar bild över på vilket sätt du hanterar livet i såväl medgång som motgång.

Boken innehåller bland annat:

 • två tillförlitliga frågeformulär som hjälper dig bestämma din personlighetstyp
 • utförliga profilbeskrivningar av de nio olika typerna
 • förslag på hur man kan utnyttja sina styrkor beroende på personlighetstyp och vilka fallgropar man ska se upp med
 • dussintals individanpassade övningar och praktiska strategier för att släppa taget om dåliga vanor, förbättra relationer och öka känslan av inre frid
 • avslöjande insikter om varje personlighetstyps djupaste motivationer, rädslor och begär

Boken har kallats den första riktiga guiden till Enneagrammet och är en härlig mix av psykologi och andlighet – en fantastisk bok om mänsklig potential och vägen till ens högsta, bästa jag.

En vägvisare till ditt innersta

Tänk om det fanns ett system som kunde ge oss mer insikt i hur vi själva och andra fungerar, som kunde visa oss våra djupast rotade psykologiska utmaningar, våra styrkor och våra svagheter. Ett system som inte var beroende av expertuttalanden eller vägledare utan utgick från våra personlighetsmönster och drevs av vår egen villighet att ärligt utforska oss själva. Tänk dig att detta system inte bara visade på vår grundproblematik utan också erbjöd redskap för att hantera den, så att vi kan nå de största djupen i vår själ? Det finns ett sådant system, och det heter Enneagrammet.

Låt oss presentera en bok för dig som inte bara är intresserad av personlig transformation för egen räkning utan även vill förstå den komplexa inre världen hos dina medmänniskor – antingen det är en partner, familjemedlem, medarbetare eller vän. Boken heter Enneagrammets visdom och är skriven av två av de främsta experterna på området – Don Richard Riso och Russ Hudson.

Genom att kombinera Enneagrammets horisontella typer med vertikala medvetandenivåer har de skapat en av de första verkligt integrerade modellerna av det mänskliga psyket. Boken har rosats av enneagramentusiaster i världen och kommit att spela en viktig roll genom att förmedla vad systemet egentligen handlar om.

 

 

Hybrid mellan gammal och ny kunskap

Vad är då Enneagrammet? Jo, det är ett system som kartlägger de nio fundamentala personlighetstyperna (Förbättraren, Hjälparen, Presteraren, Individualisten, Detektiven, Lojalisten, Entusiasten, Utmanaren, Fredsmäklaren) i människans natur samt deras inbördes komplexa relationer. Systemet är en utveckling inom den moderna psykologin med rötter i andlig visdom från många olika traditioner. Det moderna personlighetsenneagrammet är därför en hybrid, en modern blandning av gamla visdomstraditioner i kombination med modern psykologi. Eftersom det går bortom alla doktriner passar det alla oavsett kultur, religion och härkomst, för i Enneagrammets hjärta finns den allmängiltiga insikten att människor är andliga varelser inkarnerade i en materiell värld där de på ett mystiskt sätt förkroppsligar samma liv och ande som sin skapare.

Insikt och förändring kräver ärlighet

Enneagrammets visdom har beskrivits som en bok som man kan återvända till om och om igen för att upptäcka nya skatter varje gång. Den erbjuder enkla praktiska riktlinjer och test som hjälper en att ta reda på vilken typ man är. Enneagrammet kan dock enbart hjälpa oss om vi är helt och fullt ärliga mot oss själva. Bäst används det som en vägledare i själviakttagelse och självrannsakan. Men insikt och kunskap är inte allt, och därför har författarna utrustat boken med många praktiska verktyg som hjälp på vägen, till exempel:

 • sammanställningar av varje typs läkande attityder, gåvor och specifika transformationsprocess
 • sätt att identifiera och släppa taget om besvärliga vanor och reaktioner
 • omedvetna budskap vi fått med oss från barndomen
 • terapeutiska strategier för varje typ
 • ”en flygande start för det inre arbetet”, väckarklocka och röd flagga för varje typ
 • sätt att bli mer medveten i vardagen
 • sessioner och övningar för inre arbete, anpassade efter varje personlighetstyp
 • sätt att använda systemet för fortsatt andlig utveckling

… allt för att bidra till ökad visdom och framgång i dina relationer, ditt arbete, din kreativitet och ditt andliga liv!

Vakna upp med Enneagrammets hjälp

När du hittar rätt personlighetstyp kommer du att veta det eftersom du troligtvis översköljs av vågor av lättnad och förlägenhet, av upprymdhet och motstånd. Sådant som du alltid vetat om dig själv men aldrig aktivt fokuserat på blir plötsligt tydligt, och livsmönster börjar framträda. När det händer kan du vara säker på att du har hittat rätt typ.

– Men att hitta rätt typ är inte slutmålet, skriver författarna i boken. Syftet med det här arbetet är att få bukt med personlighetens automatiska reaktionsmönster genom att bli medveten om dem. Först när vi ser personlighetsmekanismerna medvetet och tydligt kan vi vakna upp. Ju mer vi ser de mekaniska reaktionerna hos vår personlighet, desto mer börjar vi lösa upp vår identifiering med dem, och ju mer frihet får vi. Det är det Enneagrammet handlar om.

Text: Sofia Ekholm