PLOCKA FRAM DIN ÖVERNATURLIGA FÖRMÅGA

Klicka på boken för läsprov!

Språk Svenska
Medietyp Bok
Releasedatum 2018-02-15
Originaltitel  Becoming Supernatural
Antal sidor 384
ISBN

9789188633095

HITTA DIN ÖVERNATURLIGA KRAFT
Hur vanliga människor lyckas med det ovanliga

Av Joe Dispenza
Inbunden

Vi har alla övernaturliga förmågor latenta inom oss. Joe Dispenza har arbetat i många år för att bevisa att de finns och förklara hur vi väcker dem. I den här, hans fjärde bok, får vi ta del av flera berättelser om hur kraften tagit människor förbi det ovanliga i livet, den senaste forskningen som ger oss svaren vi behöver för att förstå hur vi kan ta kontrollen över våra liv och mycket mer.

"Jag har slitit i åratal med att göra invecklad, vetenskaplig information tillgänglig så att folk ska kunna tillämpa den i sina liv", berättar Dispenza.

Klubbpris: 249:-
Ord. ca pris: 340:-
Du spar: 91:-
Beställningsnummer: 122061

 

VARDAGSRUTINER OCH FRAMTIDSDRÖMMAR

Alla kan finna sin inneboende övernaturliga kraft tack vare utövandet av specifika metoder och med regelbunden praktik, menar Dr Joe Dispenza, filosofie doktor, kiropraktor, forskare, föredragshållare, lärare och författare. Han presenterar sin fjärde bok, Hitta din övernaturliga kraft – Hur vanliga människor lyckas med det ovanliga, som den första manualen av sitt slag som leder oss på en steg-för-steg resa till att uppnå vår högsta potential grundad på vetenskapliga studier. ”Jag har slitit i åratal med att göra invecklad, vetenskaplig information tillgänglig så att folk ska kunna tillämpa den i sina liv”, berättar Dispenza. Det handlar dock varken om hokus-pokus eller krångliga ritualer utförda av människor med superförmågor, utan om hur helt vanliga människor kan skapa den framtid de önskar inom vilket område de vill genom att med intention och riktad uppmärksamhet utveckla de övernaturliga förmågor som finns latenta hos alla.

DR JOE_Outside (c) Stacey McRae all rights cleared lr liten

Joe Dispenza

“Jag litar på mitt hjärta.”

VI HAR ALLA ÖVERNATURLIGA FÖRMÅGOR

Många människor tillbringar större delen av sina liv med att leva efter samma rutiner dag ut och dag in. I och med det programmeras hjärna och kropp att befinna sig i en förutsägbar framtid eller ett välbekant förflutet, och lever därför aldrig i nuet. Men hur ska vi kunna förändra någonting i framtiden om vi ständigt går omkring med samma gamla tankar från förr?

Boken Hitta din övernaturliga kraft – Hur vanliga människor lyckas med det ovanliga lär oss hur vi går från att vara förprogrammerade vanedjur som lever efter samma rutiner dag efter dag till att bli medvetna människor som skapar vår framtid. Joe Dispenza presenterar verktyg som meditationer och olika andnings- och visualiseringstekniker som tar oss på rätt väg. Hans ambition är att vetenskapligt bevisa effekten av sådant som för de flesta framstår som ockult och konstigt, och visa att vanliga människor kan göra det ovanliga.

I boken varvas faktaspäckade, undervisande kapitel, som lär oss hur det som av många uppfattas som övernaturliga fenomen fungerar, med kapitel innehållande fallstudier. Alla undervisande kapitel är skrivna på ett lättillgängligt sätt och innehåller flera tydliga diagram som förklarar författarens teorier och redogör för de forskningsresultat han och hans team kommit fram till. Vart och ett av de undervisande kapitlen slutar med en meditation. Den som vill kan köpa en CD eller ladda ner meditationerna från Joe Dispenzas websida drjoedispenza.com.

Boken bygger till stor del på fallstudier med hög igenkänningsfaktor. Dispenza hoppas att de kapitel där vi får ta del av vanliga människors fantastiska resor från svår sjukdom till hälsa eller från osäkra jobbsituationer till högavlönade karriärer ska få oss att inse att vi själva kan åstadkomma liknande resultat i våra egna liv.

Den här boken skiljer sig väsentligt från andra böcker om mysticism och andlighet såtillvida att den utgår från vetenskapliga undersökningar och bevisar det mystiker vetat i tusentals år (som till exempel att meditation är bra, att attraktionslagen fungerar, att kvantfältet som innebär att vi alla hör ihop existerar och att hjärtat är den verkliga ”hjärnan” i vår kropp). Joe Dispenza förklarar på ett sätt som gör att även den mest skeptiska förstår och får en aha-upplevelse! Han är noga med att vara konkret och använder till exempel aldrig termen ”aura” utan skriver istället om de ”energifält” som omger oss. Han nämner ordet ”chakra” sparsamt men beskriver i detalj hur dessa ”energicentra” fungerar i vår kropp.

Efter att ha skrivit tre böcker som fått stor uppmärksamhet (varav en är översatt till svenska: Tänk dig frisk – Placeboeffektens betydelse för läkande) har Joe Dispenza fått många anhängare som lever efter hans läror. Dessa anhängare och läror utgör också grunden till de vetenskapliga studier han bedriver sedan mer än fyra år tillbaka i samarbete med forskare från Heart Math Institute i Kalifornien. Joe Dispenza överskrider de traditionella gränserna mellan vetenskapligt tänkande och mänsklig erfarenhet genom att utgå från vitt skilda fält inom vetenskaper som epigenetik, molekylärbiologi, neurokardiologi och kvantfysik.

Från den fysiska världen i 3D till kvantfältet i 5D

Eftersom den identitet du har idag har formats utifrån att du levt som en kropp i den tredimensionella världen av tid och rum är målet nu att istället ta oss bortom tid och rum, till kvantfältet (eller den femte dimensionen) – ett osynligt fält av energi och information –  och Dispenza visar oss hur vi gör det. Här, i kvantfältet, existerar alla potentiella framtider, så du kan skapa dig vilken framtid du vill!

Hur gör man då i praktiken?

För det första måste du avprogrammera ditt sinne från gamla vanor och synsätt innan du sätter igång och programmerar din framtid. Dispenza är en varm förespråkare av meditation för det syftet. Ett av de fall han beskriver handlar om en kvinna som drabbades av flera svåra sjukdomstillstånd på grund av ett trauma. Stresskänslorna och minnet från det förflutna gjorde henne allt sjukare. För att ta bort det vanemässiga tänkandet och agerandet och läka sig själv använde kvinnan bland annat en av de mest populära meditationerna i Dispenzas program kallat Välsignelse av energicentra. Varje centrum kontrolleras av det autonoma nervsystemet och i boken berättas hur du på vetenskaplig väg kan programmera dessa energicentra för att avsevärt förbättra hälsan genom meditation.

Du får också lära dig en andningsteknik att använda i början av meditationerna. Den ser till att skapa ett starkare elektromagnetiskt fält omkring dig. Enligt Dispenza är de flesta människors energi lagrad i kroppen därför att de har levt länge i vad han kallar överlevnadsläge. Denna andningsmetod drar upp den stagnerade energin från de tre lägre energicentrena i kroppen och ger tillbaka den till hjärnan, där den blir tillgänglig för ett högre syfte än endast överlevnad. Du får därefter lära dig hur du känslomässigt lever i framtidens verklighet i stället för i det förflutna.

För att skapa en framtidsvision som är så tydlig som möjligt är det viktigt att känna hur det känns i framtiden. Här får du använda alla möjliga hjälpmedel utöver din egen fantasi och dina drömmar. Till exempel kan du välja ett musikstycke (helst utan sång) att spela under meditation medan du visualiserar dina framtidsvisioner som i en film om det du önskar uppnå. Genom att acceptera, tro på och ta emot information utan att analysera den kan man på så sätt programmera det undermedvetna.

”Where attention goes, energy flows” menar Dispenza. Energi flödar naturligt till det du fäster din uppmärksamhet på och därför måste du, om du vill uppleva förändringar i ditt liv, börja fästa uppmärksamheten på nya saker och ”glömma” de gamla. Effekten av att flera människor riktar sin uppmärksamhet på samma sak är mångdubblad. Det har kunnat bevisas att när en stor grupp människor med en gemensam intention går samman och mediterar för fred så minskar krig och konflikter i världen markant.

”Hoppet är att våra metoder ska slå en bro mellan vetenskapens och mysticismens värld,” skriver Dispenza. Men störst av allt är hans förhoppning om att medverka till att göra jorden till en bättre plats att leva på.