Camilla Elfving, författare och medium:

"Att utveckla sitt eget mediumskap är att raffinera sig själv!"

Camilla tar emot mig i sin lägenhet. Tillsammans har vi avsatt en hel förmiddag för att prata om livet och mediumskap och det visar sig bli både filosofiskt och insiktsfullt. Hon ska också ge mig en demonstration i transmediumskap, vilket är den gren hon har specialiserat sig på, och hur det kan uttrycka sig. Vägen till transmedium är underbyggd av mycket studier, praktik och lång erfarenhet i branschen. Efter många år med mediumskapet och nyandligheten som en sidoverksamhet är hon nu 100% dedikerad till sin själs syfte – att vara medium och healer på heltid. Hon är väldigt seriös kring sin uppgift och sätter ett oerhört högt värde i att hjälpa människor till ett meningsfullt liv.

Vad är syftet med mediumskapet i ditt liv?
- Min själ är övertygad om att den vill ägna sig åt mediumskap och vara en andlig lärare. Det här är det bästa jag kan göra av min tid på jorden just nu - för människa och samhälle.

Hur stark och tydlig är den känslan?
- Jag har aldrig haft en tvekan kring min själs uppgift. När jag har jobbat med kommunikation på byråer har det egentligen handlat om att lära mig att kommunicera för att förbereda mig för det jag gör idag. Utan den skolan hade jag kanske inte kunnat hålla publika föredrag, skriva böcker, hålla kurser osv. Den erfarenheten har hjälpt mig något enormt. Det verkar vara hårt slit.

Det verkar vara hårt slit. Vad driver dig?
- Jag vet att jag har speciella förmågor. Jag är gravallvarlig i min tro om att vi är själar i ett evigt liv, just nu i denna stund inkarnerade i kroppar på jorden. Det här är ingen flykt eller tröst för mig, det är allvar och verklighet. Ju fler som förstår det desto trevligare värld kommer vi leva i, och jag vill bidra till en fredligare värld.

I den aktuella boken Medium skriver du också om hur det är att leva som medium, hur kom det sig?
- Boken Medium är ett tydligt uppdrag från andevärlden och den fyller ett tomrum. Kombinationen av medium historik och kultur, intervjuer med nyckelpersoner inom genren och lektioner i mediumskap är unik, speciellt eftersom det knappt finns något skrivet om transmediumskap i Sverige. Jag har fått så mycket genom mina år och upplevelser i branschen som jag vill dela med mig av.

Varför är det så viktigt att sprida läran om mediumskap?
- Det finns mycket stora värden i att göra den inre resan det innebär att utveckla sin egen mediala förmåga. Det är resan som är värdet, inte målet. Under vägen raffinerar du dig själv mentalt, psykiskt och fysiskt. Du blir en ny människa, pånyttfödd, och det önskar jag alla människor.

Det är inte alltid lätt att sätta ord på sina upplevelser och sin tro, hur ser du på det?
- Det är precis det esoterismen poängterar – läran om det dolda. En person kan få mycket personlig upplysning som är av stor betyder för dennes liv och utveckling, men att dela det med någon annan skulle vara nästan omöjligt. Bara det man själv har upplevt är relevant.

- Att det finns andra dimensioner har jag känt till hela mitt liv, att det inte finns någon död är självklart för mig. Sedan har annat i min kunskap byggts på genom insikt bland annat i kosmologi, teosofi och spiritualism samt initiatorisk magi. Min samlade tro är en kombination av kunskap om andliga trossystem och befintliga åskådningar med min själs tveklösa vetskap om vårt ursprung.

Vad är LJUSET för dig?
- Ljuset är gud, källan, ”det största”. Det är ljus och kärlek tillsammans.

Om ljuset är det största, varför pratar man fortfarande om gud inom den religionsfria andligheten?
- Gud är ett vedertaget och universellt begrepp för att beskriva ”det största ”. Många förknippar det med religion men det är egentligen ett mer generellt begrepp.
- Vi behöver definiera vad gud är och det har jag ibland försökt göra. Till exempel kan man titta på verkliga upplevelser av det vi kallar gud, uppenbarelser som ut-ur-kroppen och nära-döden upplevelser, som kan låta beskriva hur gud såg ut, vad hen sa, om hen var man eller kvinna osv … Svaren handlar ofta om en överjordisk kraft, en intelligens som ligger helt bortom allt, en kolossal kärlek, oändlig och villkorslös.

Du är djupt insatt i det akademiska runt omkring din mediala förmåga, var kommer det intresset ifrån?
- Kunskapen är viktig för mig, folk söker sig till mig på grund av att jag erbjuder en plattform av både teoretisk och praktisk kunskap. Jag tror många tycker att det ger substans till deras tro.
- Det började under 90-talet, då läste jag allt jag kom över om det akademiska i mediumskap och nyandlighet. Och eftersom jag har gott minne kommer jag ihåg det jag läst och varifrån det är hämtat och det är jag glad för. Mediumskap är en kunskapstradition, det finns en historia, en kulturell ram och forskning. Samtidigt är det en filosofi och en ideologi. För mig är det viktigt att kunna den biten för att vara en andlig lärare. Det jag kan är esoterik (inklusive äldre andliga läror än spiritualism) och mediumskap.

Om du skulle beskriva mediumskap som en ekvation, hur lyder den?
- Den mediala förmågan är en kombination av psykologi och paranormalfaktor. Det finns en viktig del av personlig utveckling i mediumskapet i samspel med en sensitivitet och tillgång till det paranormala.

Förutom medium är du också healer. Hur hänger allt samman?
- Det är väldigt naturligt, allt mediumskap ger healing eftersom det blir läkande för mottagaren. De flesta medium spänner bredare än så och vi skiljer oss åt i vilka tekniker vi använder. Än en gång handlar det om mottagarens upplevelse.

Och det sistnämnda kan jag verkligen skriva under på. Jag var glad att få uppleva transmediumskap med Camilla, vilket för mig tydliggjorde ”bandet” mellan oss. Luften är inte osynlig, den har en struktur som binder samman alla och allting, allt är materia av något slag. Detta är något jag länge funderat på, känt att jag vill kunna relatera till det på ett tydligare sätt och nu fick andevärlden en chans att visa mig hur. Mycket spännande! Jag ser fram emot fler upplevelser i mitt liv med andevärlden =).
Text: Alexandra Jerselius

Camilla-Elfving-400px

Om Camilla Elfving
Titel:
 författare och medium – mentalt och fysiskt
Böcker du skrivit: Den slutna kretsen, Resan inåt, Upptäck ditt andra sinne.
Tycker om att läsa: Allt om mediumskap och paranormala fenomen
Favoritplats på jorden: Wiltshire i England och södra Frankrike
Dina andliga lärare: Jag har gått i träning hos säkert 15 olika mentorer såsom Maggie Nath, Iris Hall, David Rogers och många fler. The Arthur Findlay College i England är också en viktig grundsten där jag fördjupat mitt mediumskap vid flera tillfällen.
Motto i livet: Livet är inte de dagar som gått utand e dagar man minns. Ta vara på dagen! Gör verklighet av dina finaste drömmar!
Familj: Dotter på 6 år samt mamma, pappa och tre systrar. Min bror är i den andliga världen men lever med mig hela tiden.
Bor: På Södermalm i Stockholm.
Ålder: 45 år

Medium – Ditt liv med andevärlden
En bok med lika delar inspiration om livet som medium, medium ur ett filosofiskt och kulturellt perspektiv och praktisk vägledning för att utveckla sitt eget mediumskap. Innehåller många spännande intervjuer med nyckelpersoner inom mediumskap. Läs mer.