Joe Dispenza, forskare och författare till Hitta din övernaturliga kraft:

- NU ÄR TIDEN INNE FÖR OSS ATT SKRIVA OM HISTORIEN!

Joe Dispenza är utbildaren, föreläsaren och forskaren som drivs av övertygelsen att vi alla har möjlighet att åstadkomma något stort och att vi har obegränsade förmågor. På sitt lättillgängliga, uppmuntrande och medkännande sätt har han utbildat tusentals människor och i detalj lärt dem hur man omprogrammerar hjärnan och omdanar kroppen, och därmed åstadkommer bestående förändringar. Joe hjälper människor att hela sig själva från sjukdomar – till och med dödliga sådana, och kroniska sjukdomstillstånd. Och han lär människor att utveckla sina medvetanden så att de får ett rikare och lyckligare liv.

Livsenergi fick ett spännande samtal med Joe och trots en stor ödmjukhet för de otroliga resultat som hans studier visar är det uppenbart att vår inneboende övernaturliga kraft är fullständigt självklar för honom. I boken Hitta din övernaturliga kraft visar han på ett lättillgängligt sätt hur vi vanliga människor kan lyckas göra det ovanliga.

Författarens böcker baseras alltid på hans egen forskning. Om den aktuella boken säger han så här:
- Vår forskning har visat på resultat som vi aldrig hade föreställt oss att få fram. Vi har fått se djupgående, unika och enastående mystiska förändringar hos personer. Dessa bevis måste nå ut till fler!

Kan du ge några konkreta exempel på resultat som ni förvånades över?
- Människor tror att de är bundna till sina gener, att våra gener är hårdkodade i oss. Men de otroliga förändringar vi har sett i människors hälsa skulle inte kunna ske om det var så. Istället kan vi visa att genuttryck är möjliga att förändra när vi börjar tänka, handla och känna annorlunda.

Under sina forskningsprojekt och utbildningar har Joe fått bevittna andra människors transcendentala ögonblick och vilken känslovåg och förtjusning de upplever när de får svart på vitt att det är de själva som skapar en djupgående förändring i sina kroppar.

Vad innebär det att bli övernaturlig?
- De flesta människor förlitar sig på någon annan person än sig själv när man vill förändra något i livet, till exempel hur man ska tänka, äta, leva osv. Vi har liksom en tro att en yttre påverkan är grundläggande för att förändring ska ske. Inre förändring är alltså ett resultat av yttre faktorer.
- Men tänk om det som förändras sker inifrån, vad betyder det då? Det innebär i så fall att man kan läka sin kropp inifrån.

Enligt Joe har vi alla övernaturliga förmågor latent i oss, och eftersom han har hittat nycklar för att väcka dem kan han också påstå:
- Nu är tiden inne för oss att skriva om historien.

Varför ligger denna förmåga så djupt dold i oss tror du?
- Något som vi känt till länge är att vi är födda med uppgiften att skapa och att ge. Men det sättet vi lever på nu - i överlevnadsläge och stress – hypnotiserar oss och hindrar oss att uppnå vår sanna potential. Då spelar det ingen roll ur hälsosam du är, vilken ålder, etnisk bakgrund eller form du har.

Är det stressen som är vår fiende?
- Vår överlevnadsinstinkt är anpassningsbar. Rädsla är, som alla vet, både bra och viktigt för oss. Men när rädsla sätts i relation till ekonomi eller vänskap så förändras egenskaperna. Istället skapar vi stress …

- Ett telefonsamtal från chefen eller släktingen som utlöser starka känslor som ilska, frustration eller skam får oss att slå på det primitiva fly-eller-fäkta-nervsystemet vilket gör att vi reagera som om vi vore jagade av ett rovdjur.

- När vi slår på den stressen gång på gång, ofta och hela tiden så blir vi beroende av den på grund av att den får oss att känna någonting. Det fungerar kortsiktigt, men i det långa loppet är det ohållbart.

- Ett kroniskt tillstånd av förhöjd upphetsning som denna betyder att vi är i hög beredskap hela tiden och återställer inte balansen när faran är över. Då riskerar vi att drabbas av sjukdom. Dessutom blir kroppen beroende av kemikalierna som strömmar igenom oss oupphörligen och får oss att tro att vi är vår kropp som är kopplad till vår identitet och vår miljö, där vi lever i linjär tid. Begränsat alltså.

Du har en förmåga att illustrera komplexa termer och forskningsresultat med grafer, bilder och förklarande text så att alla kan förstå. Vad är det som driver dig att göra det komplexa tillgängligt för den stora massan?
- Jag har en passion att förklara vetenskap på många olika sätt, med siffror, språk, bilder osv. Under alla mina år i undervisning har jag förstått att vi tar till oss information på olika sätt. Vad är meditation för dig?

- Ordet meditation betyder att lära känna eller bli bekant med. Vi människor består till stor del av våra tankar, handlingar och känslor. Om vi då ser och tänker på vilka beteenden och handlingar vi vill ha i våra liv så kommer vi börja agera så. Syftet med meditation är att förändra vårt inre tillstånd och ta oss förbi det analytiska sinnet. Vi kan förändra våra hjärnvågor men inte i den tänkande delen av hjärnan – vårt medvetande. Meditation är alltså ett verktyg för att inte bli distraherad av miljön omkring oss.

Vilken plats har meditation i ditt liv?
- Jag mediterar dagligen. Två timmar spenderar jag med mig själv varje dag. Ibland mediterar jag hela stunden och ibland delar jag upp den på flera saker som gynnar min inre utveckling. Det är helt klart värt insatsen att ägna en stund åt sig själv varje dag, det behöver definitivt inte vara så länge som två timmar.

Du har en annorlunda syn på nuet – ”det innevarande ögonblicket”.
- De flesta människorna spenderar mesta delen av sin tid åt rutiner; samma erfarenheter, samma känslor om och om igen. Det här gör att vi programmerar våra kroppar till att gå på autopilot och i det försöker vi alltid förutse nästa steg. Om vi bryter det vanemönstret och istället hänger oss till nuet - det innevarande ögonblicket - så hittar vi platsen där vi kan skapa istället för att gå på autopilot. Vi kan inte skapa utanför nuet.

Text: Alexandra Jerselius

DR JOE_Outside (c) Stacey McRae all rights cleared lr

”Jag litar på mitt hjärta.”

Titel: Forskare.

Familj: Tre underbara barn som hunnit bli stora.

Bor: I Santa Barbara, California på vintern och i Washingtom state på sommaren.

Intressen: Jag älskar att laga mat, och så är jag väldigt förtjust i rött vin, hela upplevelsen av den faktiskt. Och så gillar jag minnen, skapa häftiga stunder som man kommer ihåg.

Äter helst: Jag äter väldigt hälsosamt och bra och varierar mellan allt från indisk till amerikansk till vegetarisk mat.

Läser helst: Främst läser jag den allra senaste vetenskapen men jag tycker också om en bra roman, och berättelser om förändring och transcendens.

Levnadsregler: Jag litar på mitt hjärta. Det finns något gott i varje människa. Sluta aldrig att skapa. Se till att du berättar för människor i ditt liv att du älskar dem.

Dold talang: Jag spelar musik med mina vänner, främst piano och trummor. Jag älskar all sorts musik, så länge den berör mig. Jag komponerar faktiskt en hel del musik till meditationer.

Kort om boken
Hitta din övernaturliga kraft visar hur vanliga människor lyckas med det ovanliga och hur vi kan ta oss från ett liv på autopilot till närvaro och medvetenhet.  Läs mer.