Matt Kahn – andlig lärare och empatisk healer med hjärtat i centrum

Idén till Allt för ljuset, allt för livet, allt för kärleken fick Matt Kahn under pandemin. Vi citerar:  ”Oavsett om det är ras, kultur, kön, sexuell läggning, identitetspreferens eller åsikter som skiljer oss åt, verkar det som om de många sprickorna i vår värld har vidgats till allt djupare klyftor av sociala konflikter”. Som exempel lyfter han bland annat upp ”den värld som har anpas­sat sig till att bära munskydd och hålla social distans, som vacklar efter många generationers rasåtskillnad och som skakats av en våldsam attack mot vår nations huvudstad”.

Ja, mänskligheten har haft några tuffa år, och när många människor tappade hoppet och tvivlade på framtiden såg Matt någonting annat: ett gyllene tillfälle för oss alla att väcka medvetandet på bredast möjliga front. ”Tänk om de rådande konflikterna i själva verket är tillfällen att utforska sann frid och harmoni med våra medmänniskor?” frågade han sig. Om ja – hur skulle det i så fall gå till?

Instabil uppväxt

Empaten Matt fick sitt spirituella uppvaknande redan under tidig barndom och lutade sig tillbaka på sina egna erfarenheter i detta experiment. Han växte upp med kloka och kärleksfulla föräldrar samtidigt som de bjöd på en enormt instabil hemmiljö. Hemmet präglades av medberoende och högfungerande alkoholism. Detta skapade en otrygghet hos Matt, som ständigt stod beredd för deras känsloutspel, vilka han tolkade berodde på honom.

Förmågan att lyssna – verkligen lyssna – gick förlorad då han alltid var på helspänn, men efter ett tag tog han mod till sig och började slappna av tillräckligt för att lyssna på människor i sin omgivning. Först bara korta stunder, men det räckte för att inse att människor tyckte om när han lyssnade på dem med intresse, och att det fick dem att öppna sig ännu mer. Med tiden lärde han sig att det fanns olika nivåer av lyssnande, olika sätt att förhålla sig till de man lyssnar på och det de säger.

När vi människor kan mötas hjärta till hjärta förändras världen. När vi öppnar upp oss i nyfikenhet i stället för att vända oss bort i dömande. När vi vågar lyssna och ge tid och utrymme samtidigt som vi kan säga vårt hjärtas sanning. När vi förstår hur vi på allra bäst sätt kan hålla utrymme för andra utan att för den delen göra våld på oss själva. Om vi kan lära oss allt detta och samtidigt nyfiket utforska det som binder oss människor samman, i stället för att låta oss separeras av våra olikheter, så kan vi förändra världen.

I Matts senaste bok får vi veta hur vi kan söka oss inåt och skänka varandra den respekt, bekräftelse och uppmuntran som alla önskar sig och förtjänar, för att på så sätt skapa en bättre värld där vi alla kan leva i kärlek och harmoni.

När du har läst boken vet du hur du ska göra för att lyssna med uppmuntran, leda med bekräftelse, dela ödmjuka perspektiv, reagera med barmhärtighet, personifiera värdighet, omfamna tålamod, visa respekt, ge uppskattning, leva med tapperhet och låta förlåtelsen vakna för vår älskade planets läkning, befrielse och välbefinnande. Det är – i sanning – en värdefull bok, såväl för relationen med dig själv och din närmaste omgivning som för världen som helhet.

Låt den hjärtcentrerade kommunikationen leda oss in i Vattumannens tidsålder.

Intervju: Alexandra Jerselius

Text: Sofia Ekholm

Kort om boken

Etiska och sociala klyftor skapar smärta och förvirring. Olikheter som ursprung, kön, sexuell läggning, identitetsnormer och åsikter borde vara grunden till en positiv och hälsosam mångfald i vårt samhälle i stället för att skapa separation och problem. Vi vet att kärlek och enhet är vackra ideal, men frågan kvarstår: Hur når vi dit?

I sin kanske djärvaste och tappraste bok hittills ger den bästsäljande författaren Matt Kahn oss chansen att se våra olikheter som gyllene tillfällen att utforska våra inbördes förbindelser på djupet. Vi är alla sammanlänkade och Matt sätter ljus på hur vi kan ge varandra den respekt, bekräftelse och uppmuntran vi behöver för att klara av de stora förändringar som väntar – förändringar till större enhet och mer kärlek.

matt kahn ny 2023

Matt Kahn på 30 sekunder

Stjärntecken: Fisk (10/3 1977)

Bor: I Seattle med hustrun Ali

Tips: Spana in Matts YouTube-kanal (@MattKahnAllforLove) där han frekvent delar med sig av såväl helande som humoristiska videos. Där finns även gratis guidade meditationer!

Kuriosa: Utnämnd till en av världens (nu levande) 100 mest spirituellt inflytelserika personer av Watkins Magazine, tillsammans med bland annat Dalai Lama och Eckhart Tolle.

Tidigare böcker:

Whatever Arises - Love That

Allt som finns är till för dig

Universum har alltid en plan