Deb Dana berättar hur vi kan bemästra nervsystemet och hitta tryggheten för att våga leva ut

Har du hört talas om nervsystemet? Såklart har du det. Vi alla vet att vi har ett, men få känner till att vi kan påverka hur det reagerar i olika situationer. Ofta överreagerar vi på sådant som egentligen inte är farligt, vilket skapar oro, ångest och rädslor i onödan. Deb Dana är specialist på något som kallas för polyvagalteorin – en vetenskaplig teori om hur vi kan bli vän med nervsystemet och hantera stress, ångest och andra utmaningar i livet. I boken Förankrad berättar hon om hur vi kan närma oss nervsystemet och leva ett liv i mer balans, trygghet och frihet. Visst låter det härligt? Lyssna på vår intervju med henne och ta del av några snabba tips på hur du kan börja innan du har boken i din hand.

Kapitel
00:00:00 Introduktion
00:02:26 Var kommer titeln Förankrad eller ”Anchored” ifrån?
00:04:21 Är du en författare eller blev du en författare när du skrev denna boken?
00:05:53 Debs bakgrund
00:06:27 Vad är polyvagal teori?
00:08:02 Debs definition av Polyvagal teori
00:09:12 Fyra delar av polyvagal teori
00:11:55 Relationen mellan vårt nervsystem och vår hjärna
00:14:26 Vi behöver fråga oss själva vad vårt nervsystem behöver just i denna stund
00:17:47 Vem är denna teorin för
00:19:12 Neuroception
00:20:36 Vad är det som händer när vi inte klickar med vissa människor?
00:24:37 Övningar för att lära känna och förstå ditt nervsystem
00:28:41 Vad kan man göra när man känner sig stressad?
00:30:52 Förankringar
00:41:40 Microögonblick är allt vi behöver
00:42:48 Små stunder av oreglering kan påverka oss på stora sätt
00:45:27 Vårt synsätt på nervsystemet
00:49:22 Förankringar – var och när
00:53:40 Vad kan vi göra för att reglera oss själva när vi upplever stor sorg
00:55:50 Ibland låter vi det överväldigande tillståndet ta över
01:00:29 Deb förklarar några tekniska termer
01:00:43 Vad menar du med ”reglering”
01:01:37 Vad innebär neuroception
01:02:17 Vad menar du med autonom hierarki?
01:05:03 Hur tar man sig ur sin kollaps?
01:05:48 Hur tar man sig ur ångest och ilska?
01:08:30 Vad kan vi förvänta oss händer när vi använder oss av våra verktyg?
01:11:15 Meditation kan vara ett bra vertyg – men bara för vissa
01:13:08 Förankrad i ett nötskal
01:13:30 Vad vill Deb att läsaren ska ta med sig?
01:14:53 Vad kan den polyvagala teorin och att arbeta med vårt nervsystem göra för oss?
01:16:13 Deb Dana talar direkt till oss i Sverige

 

Kortare klipp från intervjun