Jemma Foster om helig geometri och universums konstruktion

Jemma Foster är som en spännande person som genom gedigna studier har lärt sig se världen och universum utifrån de minsta beståndsdelar. Som författare och föreläsare sprider hon kunskap om hur allt hänger samman enligt den alkemiska maximen ”as above so below”. I vår intervju får vi ta del av Jemmas bakgrund och hur det kom sig att hon föll in på healingspåret och fördjupade sig i läran om energi, schamanism, botanik och helig geometri.

00:00:00 Introduktion
00:00:49 Hur kom du in på den här banan?
00:06:29 Sacred Geometry
00:07:11 Vad innebär helig geometri?
00:11:12 Varför bör vi tänka på geometri i vår vardag?
00:13:26 Hur bjuder vi in helig geometri i våra liv?
00:15:29 Har du ett motto i livet?
00:17:11 Hur ser din familjesituation ut?

Kortare klipp från intervjun