Oliver Niño om energihealing och att finna sitt högre syfte

Är du nyfiken på att utforska och ta dina andliga gåvor i anspråk, leva i enlighet med ditt högsta syfte och verkligen blomstra? Oliver Niño, erkänd energihealer och andlig aktiverare, berättar om hans fascinerande resa som framstående energihealer och hur vi kan lösa upp blockeringar i energifältet för att kunna bli den bästa versionen av oss själva.

Han berättar också om:
– Hans resa som har lett honom till där han är idag
– Om energihealing och när han upptäckte sitt kall
– Förhoppningen med hans bok Andlig aktivering
– Vad det egentligen betyder att vara en andlig aktiverare

Kortare klipp från intervjun