Charlotte Fogel: ”Vår själsliga längtan växer sig allt starkare”

Vi har tappat bort kontakten med en av de mest fundamentala och kraftfulla källorna till mening och insikt: våra själars kraft och visdom. Det gör oss rotlösa, trolösa, hopplösa och tomma. Vi byter jobb, äter mediciner och renoverar köket som ett resultat av detta men det stillar inte vår existentiella längtan, vår själsliga längtan. Svaret på en innerlig längtan som denna finns i vårt inre, i vår Själsintelligens SQ.

När du har en stark Själsintelligens (som också benämns Spiritual Quotient) är du i kärleksfull kontakt med din djupaste essens – din innersta autentiska kärna, med din kropp och med de andliga dimensionerna av dig själv och livet. Själsintelligens innebär att ha en hög självmedvetenhet och att kunna uppleva dig själv som en del av ett mångdimensionellt sammanhang. Som den helhet du är. SQ rymmer nämligen både EQ och IQ samt existentiell intelligens, som ligger djupare än självförtroende och självkänsla.

Boken om SQ utgår från en helhetsmodell för själens intelligens. Det är en praktisk guide till själens essens med samlade modeller och verktyg från bland annat shamanism, österländsk mystik, healing, kvantpsykologi och modern psykologi.
– Jag har varit en sökare hela mitt liv. Själsintelligensens sju nycklar, din guide till högre SQ, är min samlade livsresa liksom det jag upplevt som mest kraftfullt i mitt arbete med människors inre växande. Innehållet är också i linje med den övriga litteratur och forskning som finns på området, berättar författaren Charlotte Fogel.

Att finna sin själsliga längtan

Charlotte Fogel är modern mystiker, ledarskapskonsult, föreläsare, företagare, transformationscoach och själslig guide. Hon har 20 års erfarenhet av att arbeta med människors inre utvecklingsprocesser, men det var inte förrän hon själv gick igenom en djup existentiell kris som hon insåg hur fattigt samhället är när det gäller medvetenheten om och de konkreta verktygen för att möta de djupare och högre dimensionerna av människan.

– Jag har träffat fantastiska psykologer, healers, medium och andra som arbetar med hälsa, men det var inte förrän jag fördjupade mig i mina egna funderingar kring meningen med livet som jag började förstå vad jag längtade efter. Jag behövde hjälp att se djupare och högre, att se min gudomliga resa och syftet med livet här och nu. Det var först när jag började möta dessa större, existentiella frågor, som jag började förstå min transformationsprocess på djupet, berättar Charlotte Fogel.

En översikt av de sju nycklarna ur boken Själsintelligensens sju nycklar, din guide till högre SQ.

Men vad innebär det att genomgå en transformation på ett djupare plan?
– Det är precis det som jag tar mig an i den här boken. Den första av de sju nycklarna, Hjälteresan, hjälper dig att förstå din inre transformationsprocess. Vi pratar så mycket om transformation idag – kollektivt och på individplanet. Många upplever det. Men vad innebär en inre transformation – en själens mörka natt, egentligen? Och framför allt, hur tar vi oss igenom den? En existentiell kris kan många gånger upplevas som depression eller manifestera sig som till exempel stark förvirring, ångest, fysisk smärta eller ensamhet. För en del kan det till och med leda till sjukskrivning och medicinering. Jag vill hjälpa människor att se och hantera sina inre processer (som är grundliga, vackra och livsviktiga), som en nödvändig och utmanande resa, likt den fjärilen genomgår på sin väg från puppa till fjäril. Och då är modellerna och verktygen i boken viktiga, säger Charlotte och fortsätter:

– Boken är en orienteringskarta och en verktygslåda för inre transformation och SQ och utgår från ett holistiskt sätt att se på människan. Vi är mer än tankar och känslor, vi behöver jobba med kroppen, själen och anden också. Liksom hur vi hanterar och skapar våra yttre vardagsliv utifrån det. Jag vill kunna underlätta personligt helande och ge konkret guidning så att fler kan leva och manifestera ett liv utifrån sin inre sanning.

Mångdimensionellt och vardagligt

Charlotte beskriver även boken som en bro mellan det mångdimensionella och det vardagliga. En strävan att göra dessa frågor självklara och möjliggöra för det själsliga och andliga att bli mer än ett undangömt hörn i vår privata sfär.

– Idag är vi smygandliga, i yogarummet eller på healingkursen. Man vill inte bli kallad för flummig eller ”New Agare”. Men det är precis det vi behöver. Man kan få vara en ”Buddha i kostym” eller en ”VD i kaftan” även i västvärlden. Låt det själsliga och andliga bli ett naturligt fundament i våra liv och samhället, igen.

Visst låter det trevligt, men hur ska vi gå tillväga?
Ja det finns fler än ett svar på den frågan enligt Charlotte själv. Repertoaren är bred och det är viktigt att inte ge någon pekpinnar, alla behöver göra sin egen resa.

– Men om jag ska ge ett tips så säger jag: Lyssna. Lyssna på själen, kroppen och universum. Ta 20-30 minuter varje dag på en plats där du finner ditt lugn och ställ dig frågan: Vad är viktigt för mig idag? Vad behöver jag? Vad vill jag ge? Ofta kommer vår logik (våra hjärnor) in och hittar praktiska skäl till att inte följa hjärtats intelligens, men det är viktigt att komma ihåg att det som finns i hjärtat är alltid sant, säger hon och tillägger:

– En annan stark drivkraft är vår Längtan. Lägg handen på hjärtat och fråga dig själv: Vad längtar jag efter? Det kan vara stort, det kan vara litet, men när vi ställer oss dessa frågor kommer vi närmare vår egen sanning. Att Lyssna på sitt inre och sin Längtan är givetvis bara en liten del av vår Själsintelligens och det finns flera vägar och verktyg att använda sig av. Men här kan du börja - är det lätt blir det ofta rätt.

För det är nämligen så att när vi är sanna mot oss själva blir vi den person vi är födda till att vara och tonar in på vår ursprungliga själs-frekvens. Vi blir enormt kraftfulla.
– Vi kan äntligen ge allt det fantastiska som vi är här för att ge, lära och uppleva – våra livssyften. SQ är den intelligens som kommer att guida oss in i den nya tiden, med en mer människoanpassad världsordning. Jag ser denna bok och mig som en konkret guide och en bro mellan det djupa, autentiska, mångdimensionella och det praktiska konkreta vardagslivet och samhällsutvecklingen. Jag vill sprida de budskapen och verktygen till alla som längtar och famlar där ute, med modellen, med boken, med verktygen, med mina föreläsningar och kurser. Med hela mig.

 

Text av Jessica Nejman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *