Bortom tidigare liv

Beställningsnummer: 120024 ISBN: 9789187505478

Av Mira Kelley

Inbunden

299 krKlubbpris: 259 kr

Medlemsförmåner

  • Bättre priser
  • Exklusiv förtur till boknyheter
  • Lägsta pris-garanti på medlemsböcker
  • Ingen avgift / ingen bindningstid
  • Medlemstidning 16 ggr/år och mycket mer...

Medlemsförmåner

  • Bättre priser
  • Exklusiv förtur till boknyheter
  • Lägsta pris-garanti på medlemsböcker
  • Ingen avgift / ingen bindningstid
  • Medlemstidning 16 ggr/år och mycket mer...

Beskrivning

Mira Kelley har under många år arbetat som regressionsterapeut och hjälpt andra till en större förståelse för hur ens eget och andras medvetande fungerar genom återblickar och upplevelser av tidigare liv.

Mira har fått ta del av så många livstransformerande ögonblick att hon ville dela med sig av dem för att andra ska kunna inspireras att göra klokare livsval.

– Jag la märke till en mängd olika mönster och den effekt alla dessa känslomässiga upptäckter och klarsyner också hade på mig själv. Jag såg en ny tidsuppfattning, bortom den traditionella linjära modellen. Jag lärde mig, under regressioner med klienter, att deras tidigare, nuvarande och framtida liv sker samtidigt, i en icke-linjär, nästan kvantmekanisk sfär. Det var en uppenbarelse för mig.

Det slår mig under läsningen av Mira Kelleys bok och i intervjun med henne, att hon talar om liknande fenomen som professor Max Tegmark gör i sin bok Vårt matematiska universum. Max Tegmark säger sig ha bevis för att vi lever parallella liv i andra dimensioner. Och att det därmed finns ett otal versioner av dig och mig i universum. Även boken En kurs i mirakler beskriver våra liv som ett hologram, där alla liv sker samtidigt.

Mira Kelleys intresse för metafysik och mystik började redan i tidiga tonåren under uppväxten i Bulgarien.
– Mina föräldrar har alltid lyssnat på mig och varit stödjande och intresserade. De varken uppmuntrade eller undertryckte mina intressen. Och när jag sen valde att till slut fokusera på arbetet med regressioner stödde de mig helhjärtat.
I boken skriver Mira övertygande om att vi lever parallella liv. Jag frågar hur denna visshet har påverkat henne själv.
– Regression är egentligen inte ett minne som kommer upp till ytan. Visst, kan vi kalla det så för enkelhetens skull. Och det är hur vi uttrycker oss om våra andra liv, som ”tidigare” liv. Men om vi verkligen vill förstå vad som händer under en regression ska vi vara medvetna om att alla våra liv utspelas i nutid, i detta ögonblick.

– Detta är ny kunskap om regressionsprocessen och existensen i sig. Det finns verkligen inte något sådant som ”tidigare” liv, bara andra, parallella liv.
Mira Kelley är förvissad om att det finns en enkel sanning i livet som formas av vad man bidrar med. Om vi genererar och utstrålar negativ energi och hopplöshet, är det så vårt liv kommer att utvecklas. Om man är positiv och öppen mot det som är bra i ens verklighet, är det vad som kommer att hända.
– Om och om igen har jag mött klienter som genom regressioner insett att livet formas av vad man för med sig och att de inte är hjälplösa offer för omständigheterna. Detta är genomgående en bejakande och upplysande insikt jag har fått, som är en röd tråd i boken.

Upptäckten att parallella liv pågår i nuet förändrar vår uppfattning av tiden, säger Mira.
– Insikten ger oss ett helt nytt perspektiv på vad tid verkligen är. Som mänskliga varelser med begränsad förmåga att uppfatta universum, måste vi skapa ordning. Därifrån kommer den abstrakta idén om att mäta ”tid”. Tiden är dock bara en måttstock som vi observerar verkligheten utifrån. När vi inser att tiden inte är linjär och att våra parallella liv pågår samtidigt och även samverkar, kan vi släppa vårt behov att tvinga på existensen den linjära tidens struktur.
Miras otaliga regressioner med olika människor visar att när man utforskar sina andra parallella liv, uppdagas ofta orättvisor, antingen riktade mot oss själva eller sådant vi åsamkat andra. Vetskapen om dessa händelser behöver balanseras så att inte energin sprider sig till detta liv. Därför är förlåtelse mycket viktigt, säger hon.
– Säg till exempel att någon är oförklarligt mycket ensam i sitt liv. Det kan vara så att någon kär anhörig försvann ur personens andra liv och den känslan av tomhet har överförts till det här livet.
Vad vi för över är ofta en katalysator för lärande och förståelse och i slutändan för att hitta och ge förlåtelse, säger Mira.
– Mer än något annat är försoning med dem som har sårat eller kränkt oss i ett annat liv den oöverträffat mest transformativa handlingen, som pekar ut riktningen mot ett fullödigt liv.

Jag undrar hur en regression fungerar.
– Regression är ett milt men ändå kraftfullt verktyg. Jag guidar mina klienter till ett tillstånd av djup fysisk och mental avslappning. Med kroppen i avslappning går ens naturliga fokus inåt och man får tillgång till djupare nivåer än i sitt vakna liv.
Enligt Mira är vi alltid i kontakt med våra andra liv och de vi kommer att leva. De är en del av vår väg, vår natur och vårt arv. Genom att låta stimuli i den yttre världen försvinna in i bakgrunden, får vi kontakt med de erfarenheter som har skapat oss.
– Berättelser, bilder och känslor i andra liv är oftast omedelbart närvarande för klienten och flödar fritt i sinnet. Jag ber personen berätta vad som händer, helt enkelt beskriva historien för mig.
Varje session är unik och upplevelserna är alltid perfekt anpassade för att ge individen vad som behövs. Tidigare livstider framträder aldrig slumpmässigt. Och de är verkligen inte bara roliga historier att berätta på en middagsbjudning, tycker Mira.
– Att återuppleva andra inkarnationer hjälper oss att förstå vilka vi är och ger oss vägledning om våra mest akuta emotionella och fysiska utmaningar. Genom denna enkla process upplever människor sina andra liv med flera olika resultat. Mina klienter lämnar dock alltid sessionen i förundran. Det ger dem också möjlighet att kommunicera med sitt högre jag, eller med andliga vägledare eller änglar, och få vägledning inför viktiga beslut, samt att få svar på frågor man burit på länge.

Mira Kelley vet av egen erfarenhet att regression kan hjälpa mot känslomässiga och fysiska problem. Till och med att förstå och släppa fobier och trauman. Genom regression får man veta mer om sina relationer med andra och vilka roller dessa människor har spelat i en gemensam livstid.
– Att se trådarna mellan oss, de kontakter som skapats över tid, ger oss en uppfattning om våra nuvarande omständigheter. Vi kan börja se oss själva och andra med större medkänsla, förlåtelse och kärlek.

På min fråga om hur hon kan veta att det verkligen är tidigare liv man upplever och inte bara fria fantasier, svarar Mira med att hänvisa till forskarna Jim Tuckers och Ian Stevensons studier om reinkarnation, särskilt de om barn som medvetet sägs minnas tidigare liv.

Enligt Mira är det en mödosam process att utforska detaljer i andra livstider och ibland är data svårtillgängliga.
– Jag råder därför alltid mina klienter att sluta bry sig om ifall tidigare liv är verkliga eller inte. Istället ber jag dem att fokusera på frågor som: ”Är min upplevelse av ett andra liv relevant för mitt nuvarande liv? Hjälper den här nya förståelsen mig att förändras? Har dessa nya insikter varit befriande och styrkt mig?” Och svaret på dessa frågor är alltid: ”Ja.”

På vilket sätt kan andra liv-regressioner hjälpa oss att hantera vardagen?
– Livet är en cykel av inlärning och undervisning, säger Mira lite dröjande. Mitt mål med boken är att berätta hur regression har hjälpt människor till ökad hälsa och välbefinnande, så att läsaren också kan nå dit. Jag hoppas också att läsaren ska känna förvissning och få nya perspektiv, samt kunna återknyta kontakten med det gudomliga inom sig.
Vilken är den viktigaste förutsättningen för att kunna växa som människa?

– Genom mina regressionserfarenheter har jag lärt mig att kraften finns i att vara sann mot sig själv, snarare än att låta sig styras av andra. Människor som kontrollerar och manipulerar gör det bara för att de i själva verket är maktlösa, betonar Mira. För verklig kraft krävs endast längtan, viljan att ge vad som gagnar alla och tillit. För sann kraft behöver vi vara på samma våglängd med den högsta kreativa källan. Jag har lärt mig att kraften kommer från att se sin sanna natur och lära sig förstå sitt innerstas kraftfulla väsen.

Om författaren: Mira Kelley är en välkänd expert på tidigare och parallella liv-regressioner och bästsäljande författare. Hon växte upp i Bulgarien, där hon vid 13 års ålder var med om en stark regressionsupplevelse. Med stort mod och stor tillit följde Mira sitt hjärta och sin intuition och kom till USA för att gå på college. Efter sin juristexamen arbetade Mira som affärsjurist på en stor byrå i New York. Efter att ha drabbats av svåra smärtor i ena käken återupptäckte hon möjligheten till omedelbar känslomässig och fysisk läkning genom regression, och nu hjälper hon människor med att transformera sina egna liv på det här sättet. Mira har medverkat i författarna Wayne W Dyers och Brian L Weiss böcker, samt gästat Oprah Winfrey. Hon bor både i Los Angeles och New York. Mira älskar havet och tillbringar så mycket tid som möjligt där.

Läs mer på mirakelley.com. Ladda ner en gratis meditationsgåva på mirakelley.com/gift.

Språk

Svenska

Medietyp

Bok

Releasedatum

2015-08-31

Antal sidor

260

ISBN

9789187505478