Rea!

Manifesteringens åtta hemligheter

Beställningsnummer: 125056

239 kr

Författare

Mandy Morris

ISBN

9789189437296

Antal sidor

228

Format

Inbunden

Språk

Svenska

Utgivningsdatum

2023-02-14

Förlag

Livsenergi

Beskrivning

Den välkända manifesteringsexperten Mandy Morris har utvecklat åtta kraftfulla manifesteringstekniker med hjälp av gudomlig vägledning, vetenskaplig forskning och ett decennium av arbete. I boken Manifesteringens åtta hemligheter delar hon med sig av sina fynd och de hyllas av en bred skara välkända profiler inom den andliga sfären. Till och med Anthony William, som annars är ganska skeptisk till självhjälpsböcker, pratar sig varm om Mandys bok och metoder.

Hon upplyser om hur manifestering kräver att man är i samklang med sina bästa intentioner och högsta goda. Hon gör också klart för oss att en stor del av framgångsfaktorn i lyckad manifestering handlar om att lära sig hantera de tankar, känslor och handlingar som får oss ur kurs. I Manifesteringens åtta hemligheter får du bland annat lära dig:

– fylla manifesteringsprocessen med självkärlek för att hjälpa dig i arbetet med det förflutna, sätta positiva intentioner och frammana en hög vibration för att målen ska bli verklighet

– lösa upp förtätad energi (som påverkar nervbanorna) genom att förstå varför det vi önskar oss inte kommer vår väg, så att vi kan sätta en tydlig handlingsplan

– stämma av din energi och höja din vibration

– hantera dina triggers med ”mönsterbrytare”

– utforska de regler du sätter för dig själv och ta mod till dig att skriva om dem.