Sann maskulin energi: därför har männen inte nått sin fulla potential ännu

Oavsett om man är man eller kvinna så har vi alla maskulin och feminin energi inom oss och vi kan använda dessa energier till för fördel. Men för att vi verkligen ska kunna dra nytta av dem så behöver vi släppa förlegade fördomar och idéer om vad maskulinitet och femininitet egentligen är. Låt oss titta närmare på maskulin energi, hur vi ser på den idag och hur den egentligen uttrycker sig i sin sannaste form.

Idag när vi pratar om maskulin energi är det inte ovanligt att vi associerar det med aspekter som våld, problem och dominans. Maskulinitet har fått ett dåligt rykte och det beror på olika anledningar. Men sanningen är, enligt Teal Swan, bästsäljande författare och spirituell ledare, att det vi upplever idag inte alls är sann maskulinitet, utan snarare dess skuggsida och hon förklarar det så här:

”Det är väldigt ovanligt att en man uttrycker sann maskulinitet idag. Det vi ser är skuggsidan av maskulinitet, en sida som matar på samhällsidén av en tävlingsinriktad hierarki. Faktum är att maskulinitet inte har kommit till sin fulla makt ännu, inte ens i närheten.

Idag ser vi en maskulinitet som förordar en persons makt över en annan. Det är en energi som matar vertikalt tänkande, alltså ett tävlingsinriktat mindset och är även anledningen till maktkampen i samhället och som ett resultat av det, kampen mellan könen. I tusentals år har männen gett efter till skuggsidan av sin maskulinitet och styrt jorden med dominans, kontroll och genom patriarkatet. Men inget av detta har att göra med sann maskulin energi – the divine masculine.”

Sann maskulin energi

Vad är då sann maskulin energi? Teal förklarar det så här: Sann maskulin energi representerar handling, riktning, rörelse, ansvar, styrka, fokus, faderskap, solen, generositet, uppmuntran, materiellt överflöd, klarhet, intellekt, transformation och tillväxt. Det är maskulin energi som kommer att stödja den nya jorden, den nya världen. Det är maskulin energi som kommer att hjälpa den nya världen bli verklighet genom manifesteringen av det sanna feminina. Den nya jorden är alltså ett samspel mellan att det feminina och det maskulina kommer i sin fulla kraft.

Varje man är ett unikt uttryck av det maskulina. Att komma till sin fulla maskulina energi betyder inte att konformera till en arketyp av vad det innebär att vara man, utan snarare att släppa det som inte tillåter den unika, maskulina essensen stråla igenom. Fråga dig själv: Finns det någon del av den traditionella mansrollen som jag faktiskt tycker om? Idag är standardexemplet av en man någon som drunknar i skuggaspekten av vad sann maskulinitet är – likt aspekterna vi nämnde i början av artikeln. Det är en sinnebild av mannen som de flesta män inte vill vara. Och det är på grund av denna sinnebild som de flesta män inte vill associera sig med sin maskulinitet, menar Teal.

Men det finns sätt att hitta och återuppväcka den sanna, maskulina energin. Här kommer några förenklade punkter från Teal om vad du kan göra för att väcka den sanna maskulina energin inom dig:

How To Awaken The Divine Masculine Within You

1. Utforska, ifrågasätt och läk dina tankar och känslor mot faderskapet och din egen far.

2. Undersök bilden av manlighet i din familj och i din kultur.

3. Omfamna idén att röra dig framåt. Vilka delar av ditt liv är stagnerade? Maskulinitet handlar om direkt, framåtrörande energi.

4. Anamma en självsäker kroppshållning. Självsäkerhet är framåtrörande energi.

5. Var en aktiv givare. Maskulinitet är inte en passiv mottagare av kärlek. Det är en aktiv kärleksgivare.

6. Ta rollen som uppmuntrare. Gudomlig maskulinitet handlar om tillväxt och att uppmuntra andra att växa.

7. Ta ansvar. För att verkligen omfamna din gudomliga maskulinitet behöver du lära dig att ta ansvar för ditt liv, dina tankar och dina val.

8. Anamma ett yrke eller en specifik expertis inom något. Gudomlig maskulinitet handlar om att utmärka sig.

9. Undersök om det finns något motstånd – negativa tankar – kring den maskulina rollen i dagens samhälle, tex: Finns det motstånd kring att öppna dörren åt kvinnor, att betala för middagen, att uttrycka känslor, att spela en sport? Teal menar att om du upplever motstånd kring något som du identifierar som ”manligt” så kommer det att stå i vägen för dig och ditt arbete att väcka det gudomliga maskulina inom dig. Hon vill åter igen påpeka att vi har flera övertygelser kring maskulinitet idag som egentligen inte har något med maskulinitet att göra, det är snarare en kulturell biprodukt. Finn ditt unika uttryck för maskulinitet.

10. Att erhålla en förståelse för kvinnor och deras cykler, kroppar och sinnen är essentiellt för det maskulina som i förlängningen vill stödja och förena sig med det feminina.

Text av Jessica Nejman
Bild: Getty Images

Den här artikeln publicerades först i Livsenergis medlemstidning nr 15 2022.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *