Alla Svirinskaya:
”Vi behöver hitta ett sätta att blomstra i ovissheten och inte låta omständigheterna äga oss”

När Livsenergis Alexandra ringer upp Alla Svirinskaya i London är det en glad energihealer med stark, varm utstrålning som möter upp på andra sidan skärmen. Trots att hon har bott i Storbritannien i över 20 år har hon kvar en tydlig rysk brytning som bara gör henne ännu mer tilldragande och spännande.

Alla föddes i Moskva, i det forna Sovjet på 70-talet, som femte generationen healer på sin mammas sida. Under Sovjettiden var den esoteriska världen förbjuden, men det hindrade inte Allas mamma från att praktisera energihealing. Hon jobbade med cancerpatienter inom vården på dagtid och på kvällarna tog hon emot healingpatienter hemma i vardagsrummet. Alla vara alltså omringad av healing ända från sin start i livet, och hon berättar om fantastiska minnen då likasinnade samlades i familjens kök för att diskutera healing och ockulta ämnen – i hemlighet så klart. När Alla var sex år gammal förstod hon att hon hade ärvt de helande förmågorna.

Hur var det för din mamma och mormor att ha healinggåvan i det forna Sovjet?

– Ganska utmanande, eftersom allt metafysiskt ansågs vara ett hot mot den kommunistiska ideologin, och vi intalades att bara kommunistiska doktriner kan leda människor mot ljuset.

Vid den tidpunkten kunde Alla inte i sina vildaste fantasier föreställa sig att hon någonsin skulle kunna praktisera healing öppet, men nu ser hon det – och alla andra motgångar, hinder och skeptiska människor som hon mött i livet – som välsignelser som stärkt henne och tagit henne dit hon är idag.

– Man ska aldrig låta andra människor trycka ner en eller tala om för en att det man kan och upplever inte är sant, säger hon.

Idag anses Alla vara en av Storbritanniens, för att inte säga världens, främsta healers, och hon har en väntelista på över sju månader till sin praktik i London. Att en stor del av Allas kundkrets består av berömda människor tar hon med ro. Hon har en sund distans till alla sina klienter och den höga status som många av dem erhåller.

När Alla kom till London på 90-talet var dock healing inte lika accepterat som det är idag, och hon säger att det var en utmanande tid.

– All skepticism och cynism bottnar ofta i fördomar, säger Alla, och uppmanar alla som har fördomar att ta reda på mer om saken innan de skapar sig en uppfattning och uttalar sig.

Hon är glad över att attityden gentemot healing och alternativ medicin har förändrats, och säger att boken Äg din energi är ytterligare ett steg mot ett öppnare förhållningssätt.

– Jag försöker visa att allt handlar om hälsa och att vi behöver bredda vår förståelse av vad konceptet hälsa betyder. Majoriteten av alla människor tror att hälsa är frånvaro av symptom, men hälsa handlar om att förebygga, om lycka och om motståndskraft.

När man kommer till Alla för att få healing gör hon snabbt klart för klienten i fråga att man inte kommer dit för att köpa sig energi eller hälsa av henne.

– Det går inte. Healing är en process som man måste delta i. Alla måste ta ansvar för sin egen hälsa och sin energi. När man gör det får man se de mest fantastiska resultaten.

Hon påpekar vikten av att man är dedikerad det arbete man behöver utföra själv för att ta makten över sin energi, eftersom det är en dynamisk process som pågår hela livet.

– Om man inte lär sig äga sin energi kommer man att bli ett offer för omständigheterna. Om man inte vet hur man ska lyssna till sin inre röst, sin instinkt, är man vilse. Använd den som kompass när du gör dina val.

Titeln till boken Äg din energi, säger Alla är en uppmaning att aktivt återta makten över sin energi. Hon är otroligt glad över timingen av lanseringen i Sverige eftersom det senaste årets prövningar har visat att mänskligt energiutbyte är viktigare än någonting annat.

– Vi har insett hur sammanlänkade vi alla är energimässigt, det finns ingen separation. För vår hälsa är det viktigt att komma ihåg att vi behöver vara öppna men samtidigt måna om vår autenticitet. Vi har klivit in i en helt ny era och vi vet inte vad som väntar, men vi behöver hitta ett sätta att blomstra i ovissheten och inte låta omständigheterna äga oss.

Allas syfte är att hjälpa så många som möjligt, inte bara genom personlig healing utan genom att sprida sina tekniker så att alla som vill kan få tillgång till dem. En viktig sak när det kommer till att ta kontroll över sin energi är att hålla auran ren, men hur gör man det?

– Man måste släppa taget om det som inte resonerar med ens inre sanning och övertygelse. Om man inte är autentisk mår man inte bra, varken på det fysiska eller mentala planet.

En annan viktig sak att komma ihåg när det kommer till energier och att attrahera sådant man vill ha, säger Alla, är att komma ihåg att universum inte svarar an på energin i våra ord utan energin i vårt tillstånd.

– Om du vill attrahera mer, andra saker eller förstärka något behöver du känna tacksamhet istället för att utgå från ett tillstånd av brist eller begränsning.

Just det här med att känna tacksamhet är en central del i Allas liv. På frågan om hon har något livsmotto svarar hon, helt enligt det liv hon lever, att mottot hon försöker leva efter inte är verbalt utan ett tillstånd av vibrationell tacksamhet.

– Vi ska inte dela upp livet i polariteter. Vi behöver hela tiden balansera upp vår energi och lyssna på kroppens viskningar så att den slipper skrika. Allt handlar om balans och flow, och det är en konst vi alla kan lära oss att bemästra.

 

Intervju: Alexandra Jerselius

Text: Sofia Ekholm

 

 

 

Kort om boken

Äg din energi är en banbrytande bok i sin genre, lättillgänglig och fullmatad med information och fakta samt metoder, verktyg och tips som hjälper dig återta kontrollen över din energi och bli ditt bästa, starkaste jag. Den välrenommerade energihealern Alla Svirinskaya delar med sig av sin kunskap om hur du kan återta makten över din egen energi, hur du skyddar dig från yttre negativ påverkan som förminskar din personliga kraft, din ork och ditt allmänna välbefinnande.

Din energi är lika unik som dina fingeravtryck är och därmed en värdefull del av din identitet. När din energifrekvens hamnar ur synk drar du lättare till dig skadlig energi samt blir ett lovligt byte för energivampyrer (eller blir en själv). Men när du äger din energi och kan styra vad som tar sig förbi din energisköld får du även kontroll över ditt liv och ditt välmående.

alla svirinskaya

Kort om Alla

Bor: London

Född: Moskva i dåvarande Sovjetunionen

Utgivna böcker: Your Secret Laws of Power, Energy Secrets, Äg din energi