Änglarnas närvaro lyser upp vår väg

Det är ingen tillfällighet att böcker om änglar toppar bestsellerlistorna för andlig litteratur liksom att ordet ängel är en av de mest återkommande i sångtexter. Änglar finns omkring oss som en helt naturlig del av våra liv även om vi kanske inte tänker så mycket på det eller lägger märke till deras närvaro.

Mycket har sagts om änglar och många myter florerar i litteraturen. Man har ofta försökt förmänskliga dem och tillskriva dem mänskliga egenskaper men änglar är kort och gott en energiform bland många andra helt befriad från vårt mänskliga ego.

Jag skulle önska att vi kunde röra oss bort från bilden av bokmärkesänglar och de hierarkiska systemen som vi använt för att beskriva högre dimensioner där änglarna existerar. Det finns ingen pyramidliknande hierarkisk struktur i änglarnas sfär lik den vi upplever i våra samhällen. Bara energier som är olika starka, olika till sin karaktär och som har varierande syften. Det förkommer ingen inbördes rangordning utan varje ängel verkar utifrån sin unika frekvens och uppgift. De rör sig i cirkulära rörelser eller spiraler som då och då går samman och samarbetar för att skapa en starkare energi när så behövs. Änglarnas vibration håller en väldigt snabb frekvens som det mänskliga ögat har svårt att uppfatta. För de allra flesta är det lättare att på olika sätt känna deras närvaro än att se dem med sina fysiska ögon.

Änglar kommunicerar genom frekvenser och koder

När änglar kommunicerar med oss så skickar de ut en energi som kan liknas vid radiosignaler eller koder. Vi tar emot signalerna, avkodar dem och tolkar dem i form av något vi ser, hör, känner, tänker eller upplever. De är högfrekventa ljusvarelser som ingår i ett system som på ett väldigt intelligent sätt får vårt universum att expandera. Deras uppgift handlar om att stödja både vår kollektiva utveckling som ett samhälle, en värld, liksom våra individuella livsvägar.

Genom att skicka ut signaler till oss, det som vi kallar för budskap eller varsel, vägleder de oss och ger oss information om vad som är bra val och vad vi ska undvika. De har dock ingen makt att bestämma över oss och kan inte gå emot vår fria vilja eller göra jobbet åt oss. Vi måste alltid fatta våra egna beslut eftersom vi inkarnerat till våra liv för att lära oss något, för att växa och höja vår medvetenhet. Änglar är helt enkelt en tillgång som vi antingen kan använda oss medvetet av eller inte.

Det är tveklöst så att de talar till oss på sitt eget speciella sätt men frågan är om vi lyssnar. Jag är övertygad om att världen skulle se väldigt annorlunda ut om fler människor öppnade sina sinnen och lyssnade på vägledningen de får. Många viftar bort det som nonsens och andra förlöjligar människor med änglamedvetenhet. Tidigare upplevde jag änglar som något abstrakt men efter en stark clairvoyant upplevelse då jag kunde se dem med mina fysiska ögon har en subtil förnimmelse om deras närvaro ersatts med vetskap om deras existens och en stark medvetenhet om deras närvaro i mitt vardagsliv liksom när jag utövar mitt yrke.

Änglarnas viktigaste uppdrag är att hjälpa oss fullfölja våra själskontrakt

En stor uppgift som änglarna har i våra liv är att se till att vi fullföljer våra själskontrakt. De har en överblick som vi själva oftast saknar. De vet exakt var på vår livsväg vi befinner oss och vilka vägar som är de mest optimala. Det viktigaste vi människor har att göra medan vi är på den här planeten är just att fullfölja våra själskontrakt. Det är vårt fria val att välja göra denna resa ensamma, avstängda från möjligheten att få all den hjälp och vägledning vi kan få genom våra andliga vänner från de högre dimensionerna. Änglarna kommer ändå att göra vad de kan för att hjälpa oss men våra uppförsbackar blir troligen brantare och dyker upp oftare. Bättre är kanske att leva med ett öppet sinne, ta lärdom av dem som gått före och lämna dörren öppen för dessa ljusvarelser att komma in och lysa upp vår väg.

Branka Okeijn, krönikör hos Livsenergi

Branka Okeijn
Andlig vägledare
Transformational coach
Angel Therapist®
Hemsida: www.branka.se
Email: [email protected]
Instagram: Branka Okeijn

Den här artikeln publicerades först i Livsenergis medlemstidning nr 16 2022.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *