Ett år utöver det vanliga

Vi vet att allt i universum är uppbyggt av energi och att samma energi pulserar i vår egen kropp. Samma livskraft som skapade stjärnorna, som lyser upp himlen om natten, får oss att kliva upp ur sängen på morgonen. I tusentals år har olika kulturer delat en gemensam kunskap om hälsa och helande.

Allt handlar om energi

Vi vet att allt i universum är uppbyggt av energi och att samma energi pulserar i vår egen kropp. Samma livskraft som skapade stjärnorna, som lyser upp himlen om natten, får oss att kliva upp ur sängen på morgonen. I tusentals år har olika kulturer delat en gemensam kunskap om hälsa och helande.

När du börjar se med hjärtat förändras din värld

När någon behandlar dig som en alternativ bland många andra, hjälp dem att utesluta ett av alternativen genom att avlägsna dig från situationen. Ibland behöver man träna sig på att inte bry sig fast man bryr sig jättemycket. Det handlar inte om stolthet, trots eller egobeteende. Det handlar om självrespekt.

Änglarnas närvaro lyser upp vår väg

”Jag skulle önska att vi kunde röra oss bort från bilden av bokmärkesänglar och de hierarkiska systemen som vi använt för att beskriva högre dimensioner där änglarna existerar. Det finns ingen pyramidliknande hierarkisk struktur i änglarnas sfär lik den vi upplever i våra samhällen. Bara energier som är olika starka…”

”Medvetenhet är din superkraft”

Det enda konstanta är förändring. Denna visdom lärs ut i många andliga traditioner och vi får bland annat lära oss vikten av att då och då stanna upp i tillvaron och reflektera över hur väl vi hanterar förändring. Brukar du klamra dig fast vid det välkända i rädsla för vad framtiden kan föra med sig? Eller rusar du fram övertygad om att bättre tider och viktiga framsteg väntar på dig precis runt hörnet? Vår kraft ligger i nuet. När vi lever i minnen av det som varit eller i drömmen om framtiden ger vi bort vår kraft. Att leva i nuet däremot är att surfa på tidens våg.