Är meditation och mindfulness vägen till depression?

En ny studie visar att ungefär 8 procent av alla som testar meditation och Mindfulness upplever oönskade effekter som ångest och depression, i värsta fall självmordstankar. Flera medier har rapporterat om detta vilket kan skapa oro för de som tror på meditation som bland annat en metod för stresshantering. Livsenergi har pratat med Ebba Forsberg, meditationsinstruktör, för att få ett bredare perspektiv på frågan. 

Låt oss ta det från början. Meditation är en disciplin med flera tusen år på nacken. Mindfulness är en medveten närvaro som appliceras i meditation och som framförallt har utvecklats inom olika buddhistiska traditioner de senaste 2 000 åren för att på så vis minska mänskligt lidande genom att vakna upp till livet som det är. När vi applicerar Mindfulness når vi ett klarare medvetande. Det kan ta lång tid att utveckla en stabil närvaro. Oftast handlar det om en process som kan ta minst ett helt liv. 

I ny förpackning

I väst har vi hittat nya sätt att paketera meditation och Mindfulness. Det har blivit en erkänd metod för avspänning och stressminskning, vilket är ett par utav de stora biprodukterna av att odla en mer medveten närvaro. Det är först när vi jämför den västerländska praktiken med den österländska som vi börjar förstå den komplexitet som ligger bakom och varför meditation och Mindfulness kan göra underverk – och vara utmanande – på en och samma gång.

Mindfulness

Innan vi dyker in på ämnet Mindfulness är det viktigt att tydliggöra att Mindfulness inte är en teknik som någon kan äga. Mindfulness är en kapacitet som vi alla har tillgång till och använder oss utav. Med hjälp av meditation kan vi medvetet välja att applicera denna närvaro på det vi vill uppmärksamma. Genom att träna oss på att vara närvarande och applicera Mindfulness uppmärksammar vi vad som pågår inom oss och hur det känns att vara människa. I den här stunden bygger vi successivt upp en tillit till vår egen förmåga att vara tillgängliga för oss själva och våga känna efter hur det känns att vara människa.
– Jag har själv praktiserat yoga i 20 år och meditation samt Mindfulness i drygt 15 år. Det är en individuell resa och hur du kommer att svara på din valda form av meditation kommer vara högst personligt. Mindfulness är inte en terapiform, men det kan ge en helande och läkande effekt – att bygga en inre tillit till att kunna vara med sig själv i mer utmanade stunder, berättar Ebba.

Alla har olika anledningar till att söka sig till meditation och Mindfulness. Det kan handla om att man inte har hittat sin plats i livet och söker vägledning, eller något så enkelt som ren nyfikenhet. Det viktiga är att du börjar med att formulera din intention. Just i Mindfulness kommer du att uppmuntras till att successivt möta ALLA dina känslor, oavsett om du initialt bedömer dem som positiva eller negativa. Det i sin tur gör att du kan uppleva meditation och Mindfulness som jobbigt och prövande. Speciellt om du har lagt undan dina känslor under en längre tid så kan det kännas överväldigande. Därför är det extra viktigt att ha bra vägledning, utveckla din teknik successivt med mycket tålamod och medkänsla. Det handlar inte om att bli av med något eller ändra på sig utan helt enkelt successiv bygga en inre tillit och ta hand om sig själv.
– Att praktisera Mindfulness betyder inte automatiskt att du kommer att ”må bra”, även om det är det vi alla vill. Mindfulness syftar på att du är Mindful om dina känslor, det vill säga tillgänglig och lyhörd utan att döma. Det är inte förrän du är det som du försiktigt kan börja möta utmanade känslor.

Kanske låter det som att meditation generellt – och Mindfulness specifikt – fokuserar på det utmanade och jobbiga, men så är det inte. Det mänskliga känslospektrumet är fantastiskt och det är först när vi kan förstå och acceptera just hela spektrat utan att döma oss själva som vi kan få större tillgång till livet inom och utom oss själva.

Ebbas 4 tips!

Ebba tipsar om fyra bra saker att ha i åtanke, om du är intresserad av att börja med Mindfulnessmeditation.

1. Formulera din intention. Varför har du sökt dig till Mindfulnessmeditation?
2. Välj dina lärare efter rekommendationer. Rekommendationer är värdefullt på en oreglerad marknad.
3. Lita på din magkänsla, på din intuition. Det här kan vara svårt, eftersom många söker sig till meditation på grund av att de inte helt litar på sin inre röst. Men jag säger att du ska lita på den, ändå. Känns din lärare OK? Då är det en bra plats att börja på. Du kan alltid byta lärare längre fram, vilket kan vara inspirerande i takt med att du utvecklas.
4. Erfarenhet. Din lärare ska ha en egen gedigen praktik och leva som den lär, det här är extra viktigt eftersom idén bakom meditation är att du lär utifrån dina egna erfarenheter. Egentligen är det också tänkt att en lärare ska arbeta med en elev och inte med en större grupp – det kan leda till ett generaliserande av vad som är i grund och botten en djupt personlig resa. 
5. Ställ frågor kring det som inte känns klart. Det är just i dina frågor som din lärare kan få syn på vad som behövs för att hjälpa dig vidare.

Sammanfattningsvis – den fråga som vi alla väntar på – kan Mindfulness vara en orsak till depression?
– Givetvis inte. Mindfulness är alltså ditt medvetande, ditt uppvaknande eller din tillgänglighet som du applicerar i ditt liv, på olika aspekter av ditt liv och vad som gör dig till just människa. Samtidigt som du blir mer uppmärksam och tillgänglig blir du även mer medkännande och kärleksfull mot dig själv och därmed andra runt omkring dig. Din inre tolerans återspeglar sig som en tolerans även mot andra. Det är en naturlig process. Att arbeta med Mindfulness är även ett arbete i medkänsla och djup förståelse, annars får du inte syn på så mycket eftersom du har strategier och system inom dig som skapats just på grund av en brist på tillit. Tilliten behöver växa fram naturligt, som en läkande process. Det är meditation. Mindfulness, det vill säga din egen förmåga att finnas för dig själv och vara tillgänglig för dig själv, behövs som en del av en läkningsprocess. Medkänslan, det vill säga Compassion och Mindfulness tillsammans kan ses som bland annat en resurs som du har inom dig för att kunna läka det som kan ligga bakom din stress och oro men även för de strategier som du byggt upp som ett skydd för att slippa svämma över och utsättas för stress. Problemet är ju att just dessa uppbyggda strategier kan bli så kompakta att inte mycket av livet är tillgängligt för oss längre. Det behövs mycket tålamod, medkännande och tillgänglighet för att kunna få syn på detta, förklarar Ebba och fortsätter:

– Åter igen, meditation handlar inte om att framkalla något eller göra sig av med något inom dig själv. Det är inget fel på dig och du kommer inte bli en annan människa, tvärtom, du kommer sannolikt få större tillgång och tillit till den du faktiskt är, du lär känna dig själv på riktigt snarare än att du kämpar för att upprätthålla den reklampelare av dig själv som du tror att du måste vara. Du får möjlighet att få en större inblick i hur du interagerar i livet, hur det hela hänger ihop och detta sker parallellt med utvecklandet av kärlek och medkänsla för din egen mänsklighet. Att vara människa är också att krångla till det därför att det är svårt att acceptera vissa grundläggande saker som livet innehåller och som inte är så kul. Det faktum att vi alla åldras, blir sjuka. Det faktum att saker ständigt förändras och att vi inte kan kontrollera vår omgivning. Det faktum att vi alla en dag ska dö. Detta skapar stress, oro och ja, lidanden, vi kommer inte ifrån det… men om du kan se det som en naturlig del av att vara människa, även oron i sig… så behöver du inte kräva av dig själv att du ska vara glad precis hela tiden och därmed vända ryggen till stora delar av dig själv. Jag avslutar med ett citat från Mark Epstein: “We are human as a result of suffering, not in spite of it.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *