De fem sanningarna

Här kommer en fantastisk liten påminnelse om din inneboende kraft och vilka möjligheter som öppnar upp sig när du börjar tro på den. Gillar du artikeln kan du läsa mer i boken Energikoderna av Sue Morter.

De fem sanningarna
(här kan du ladda ner din booklet)

Allting är energi

Allting som utgör universum består av energi av varierande våglängd som vibrerar på olika frekvenser. De högsta frekvenserna är rent ljus, i varierande våglängder från det som är osynligt till det som är synligt för det mänskliga ögat. Ljudfrekvenser är mer förtätade versioner av samma energi. Våra tankar och känslor är olika vibrationsfrekvenser och till och med vår fysiska kropp är enbart komprimerad energi. Det vi upplever som ”positiva” tankar är energimönster som är mer öppna och rymliga, medan ”negativa” tankars energimönster är tätare. Du kan lära dig hur du använder vart och ett av dessa mönster till din fördel.

Ditt liv speglar din energi

Vi är intelligent energi som reagerar på och vibrerar på olika sätt beroende på våra tankar och känslor. När någon blir till exempel inspirerad vibrerar energin vital och klar. Om någon pratar om något som hen ”måste göra” blir energin obetydlig och liten. Är någon nervös eller säger något som strider mot hens verkliga känslor, ”wobblar” energifältet. Det finns också distinkta mönster i energin. Energifältet hos en person som känner sig ”trakasserad”, som är uppslukad av sin situation och som har inställningen att hen inte kan förändra sitt liv eller sina relationer, framstår som tunn och utspridd i ett område som går cirka sextio centimeter ut från kroppen. Det här står i stark kontrast till det en till två meter tjocka och robusta energifältet hos individer med genuint gott självförtroende som har bestämt sig för att ta initiativet att använda sig av sin förmåga. Ett tredje mönster är det enorma och kraftfullt cirkulerande energisystem som framträder hos personer som verkar lyckliga, glada, öppenhjärtiga och inspirerade. De här människornas energifält är som mest koncentrerat i centrum av kroppen och sträcker sig ibland högre upp än taket i rummet och överlappar energifälten hos människor i deras närhet.

Det här är patientobservationer av hälsopionjären Sue Morter som har skrivit boken Energikoderna.

Du är den som skapar ditt liv

Vi har alla förmågan att administrera, eller manövrera, energin som flödar genom systemet och göra den mer samlad. Det lär du dig med hjälp av energikoderna. Vi har också förmågan att omedvetet sprida energin genom maten vi äter, tankarna vi tänker, sättet som vi behandlar andra på, relationerna vi har. Även upplevelser påverkar energin, som i sin tur ger upphov till nästa upplevelse. Genom återkopplingar skapar vi vår egen verklighet, och vi skapar vårt eget liv. Det här är en av de viktigaste idéer som vi någonsin kan ta till oss om oss själva. När vi gör det ger det oss oerhörd frihet och kraft.

Din skapelse – ditt liv expanderar ständigt

Det finns belägg för att vårt fysiska universum expanderar. Ditt liv ingår i den universella skapelsen, liksom ditt medvetande, och de expanderar också. En del naturvetare tolkar det här som ett tecken på att vi ständigt utvecklas. Vi vaknar hela tiden. Det här innebär att allt som händer i ditt liv bidrar till den expansionen. Därför gynnas du av allting som händer i ditt liv; det är av godo. Ibland kanske det inte alltid verkar eller känns så. Mycket av det som händer oss skulle vi aldrig välja medvetet, och vi får kämpa hårt för att försonas med det och hitta någon mening i det. Men när vi säger att vi har det svårt eller jobbigt syftar vi på att vi har kört fast någonstans inombords – att vi har områden i oss där vår vitala livsenergi är alltför skingrad och svag för att hålla igång flödet. Med hjälp av energikoderna kan du sluta kämpa emot eller slå ifrån dig det som har hänt i ditt liv (och därmed hålla fast den där energin).

Meningen med ditt liv är att upptäcka din skaparkraft

Bara för att du ser dig själv som en skapare och tar steget in i din sanna natur som besjälat jag, betyder det inte att det som händer inte känns svårt eller att det aldrig leder till smärta. Men när du ser livet ur det här perspektivet och medger att det som händer är till nytta för dig, upptäcker du att du inte behöver vältra dig i onödigt lidande ovanpå all smärta. Du behöver inte längre uppfatta det som hänt dig personligen som något negativt eller som något som begränsar dig, andra eller världen. Du behöver inte längre orsaka energimässiga förtätningar och blockeringar som hindrar dig, får dig att köra fast eller utgår från uppfattningar att du är någonting mindre än en mäktig skapare för vilken livet är välvilligt och utvecklar sig på bästa sätt och i enlighet med planen.

För mer läsning, kolla in boken Energikoderna av hälsopionjären Sue Morter. Du hittar den här.

Gillar du liknande tips, pepp och innehåll? Följ Livsenergi på Instagram för daglig inspiration!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *