Livets, jordens, existensens syfte?

Om jag tänker till noga så tror jag att det finns ett syfte med allt det som finns. Varje liten molekyl, atom, cell bygger upp till något större och i allt detta finns det något som är extremt genomtänkt. Periodens bok Schamanens hjärta av allas vår egen Alberto Villoldo fängslar mig på grund att den…