Var bor din intuition?

Har du funderat över var din intuition bor? Kan det vara i magen där den berömda magkänslan signalerar? I pannan där det sjätte chakrat spinner genom energikanaler som stärker det osynliga seendet? Kanske skulle hjärtat kunna vara en vacker boning med sin förmåga till känslans medvetande. Varför inte i livmodern som är sätet för livskraften och källan till det inre vattnet som bär minnen från tidens begynnelse. Den mytomspunna tallkottkörteln i hjärnan har i århundraden spekulerats vara porten till den allvetande intelligensen. Skulle intuitionen kunna bo innanför denna port?

Frågorna och reflektionen där det vidöppna tänkandet är tillåtet är intressantare än de faktiska svaren och den omöjliga allmänna sanningen, tycker jag. Högst troligt är det inte så att vår intuition bor på en “plats” i vår fysiska kropp men vi förnimmer den många gånger genom vår kropp och våra sinnen. Därför är det intressant att fråga dig själv: Var och hur upplever du din intuition?

Var och hur upplever du din intuition?

Börja lära känna hur vetandet talar till dig och genom dig. Det är en spännande resa som kan ta dig till att fördjupa kontakten med din kropp, alla dina kroppar faktiskt och såklart dina sinnen.

Enligt yogisk anatomi har vi 10 kroppar varav den fysiska kroppen är en. De andra kropparna har Göran Boll, grundare av mediyoga, sammanställt till att representera, själen, det negativa, positiva och neutrala sinnet, glorian, auran, den praniska (livsenergi) och slutligen den strålande kroppen.

Många beskriver att de även kommer i kontakt med det som är levande utanför sig själv och bortom tid och rum. Djur och natur kan ha den effekten på människor. Vi kan uppleva att närvaron höjs, intuitionen stärks och att vi tappar tid och rum. David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, lyfter på ett intressant sätt i sin bok Granskogsfolket naturen som svenskarnas kyrka och beskriver där människors kontakt och upplevelser.

Många urfolk pratar om det besjälade, levande och naturligt kommunicerande i helhetens ekologi. Att vi människor kan lyssna, höra, se och uppfatta livets språk. Det outtalade språket som allt levande uttrycker på sitt eget vis. Det är med den visheten, som vi alla bär inom oss, som vi ser det osynliga, hör det ohörda, smakar det smaklösa, känner det okända och upplever det oupplevda.

Jag tror inte att det finns ett entydigt och enkelt svar på intuitionens ursprung och hemvistelse. Är det människans djuriska instinkt, den utvecklade människans uppträdande intuitionsförmåga eller det högre medvetandets naturliga väsens?

Min kvalificerade gissning som bygger på många års fördjupad reflektion och praktiskt utforskande är att vår intuition lever naturligt i ALLA delar inom oss. I det djuriska, likväl som i det mänskliga, medvetna, i alla våra kroppar och sinnen, men även i det livsnät som väver samman allt levande som människor, djur och natur. Vi är en helhet som helt enkelt vet. Kanske har vi glömt bort hur vi lyssnar, tappat kontakten med det vi vet, blivit trubbiga i att fånga upp intuitionens nyanser och vågar inte lita på det vi förnimmer. Min övertygelse är att vi hela tiden fångar upp intuitiva signaler. Vårt vetande är naturligt. Lika naturligt som att andas.

”Vår intuition är som levande satelliter”

Jag leker med tanken att vi människor och vår intuition är som levande satelliter som kommunicerar med andra satelliter med information i form av strömmar av energi.

En vild tanke är att informationen rör sig bortom tid och rum och kanske genom parallella universum. Nu blev det kanske lite komplicerat och nästan som taget ur en science fiction film. Saken är den att det finns spännande forskning med hypoteser om att vi är del av ett multiversum. Frågan är om vår intuition kan sträcka sig hur långt som helst? Min erfarenhet är att intuitionen kan fånga upp information som är obegripligt avlägset.

Låt oss lämna begrepp som multiversum och tidlöshet och närma oss jordens kommunicerande ekologiska väv för att åter zooma in på oss människor och våra kroppar. Låt oss börja med våra fysiska kroppar. En bra början för dig som vill leva ett liv nära ditt naturliga vetande, alltså din intuition, är att självreglera ditt nervsystem så att du i kropp, tanke och känsla är avslappnad och kommer i kontakt med dig själv. Ett sätt att göra det är att ta långa djupa andetag. Gärna regelbundet på morgon och kväll som en träning för att sen låta det bli en del av din naturliga andning. Det gör att du regelbundet aktiverar ditt parasympatiska nervsystem som skapar lugn och frigör oxytocin (lyckohormon). Med en trygg, lugn och välmående kropp är det lättare att börjautforska och förstå din intuition. Att lära känna den i alla lager av ditt väsen.

Ibland kan man läsa om att utveckla sin intuition. Jag anser inte att vi behöver utveckla vår intuition. Den är där hela tiden. Det kan vara hjälpsamt att bildligt och symboliskt se oss som satelliter. Vi behöver bara lära oss hur vår satellit fungerar och uppfatta vad den fångar upp. Ju bättre vi förstår oss på satelliten (oss själva) och lär oss alla dess funktioner (våra uppfattningssätt) och satellitvågorna som skickas (formen på informationen) desto skickligare blir vi på att fånga upp och förstå informationen.

Hur kan du göra för lära känna och fördjupa din intuition?

  • Lär dig att ta långa, djupa andetag för ett balanserat nervsystem. Skapa lugn.
  • Träna mindfulness/meditation för att lära dig gå inåt, observera och lyssna djupare.
  • Lär känna till din kropps signaler och dina sinnens kommunikation. Även de subtila.
  • Fånga upp signaler du får i livet, i situationen du befinner dig i, i möte med människor, när du ställer frågor, fattar beslut, håller i föremål. Var uppmärksam på den första intuitiva impulsen som kommer. Ofta bortser vi från det direkt. Stanna upp och fånga den första spontana förnimmelsen.
  • Ha tillit till dig själv och det du uppfattar.

Vill du träna med andra?

  • Ha en intuitionsträningkamrat som du tränar med genom att till exempel läsa av varandra om ni är bekväma med det. Ni kan skapa egna övningar ihop. Läsa av föremål etc.
  • En läser av (tex 5-10 min) och därefter ger den andra feedback (2-5 min). Byt roller.
  • Träna med varandra och kom ihåg att ha roligt tillsammans.

Kom ihåg:

  • Var öppen och nyfiken. Lekfull och kreativ i ditt lärande.
  • Ha tålamod. Träning ger färdighet.

Fråga dig själv lite då och då:

Var och hur upplever jag min intuition? När uppfattar jag den tydligast? Vad uttrycker den just nu?

Vanliga sätt att uppleva intuition är genom klarseende, -hörande, -vetande och -kännande.

Har du frågor och funderingar om hur du stärker din intuition och integrerar den i ditt självledarskap och liv så får du mer än gärna kontakta mig, Tina Ikonomidou, via www.tinaikonomidou.com  Under 20 års tid har jag arbetat med personlig och professionell utveckling och stöttat 1000-tals människor att skapa det liv de önskar, såväl privat som i arbete och företagande. Boken, Livets alkemi, som jag författar är en intuitivt skriven bok om att söka, finna och våga gå sin egen väg genom att lyssna till själens röst. Den röst som för mig kan liknas vid det intuitiva vetandet. Min mission är att stödja människor till innerliga, meningsfulla och hållbara liv. Jag arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och lägger stort värde vid existentiell hälsa och personlig hållbarhet.

Med värme
KonstanTina Ikonomidou

Fotograf: Håkan Lagesson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *