Ett år utöver det vanliga

Det nya året är officiellt här och som alltid ligger en spänd förväntan i luften. Kommer året att bli bättre än det förra? Kommer vi kunna förverkliga våra drömmar och mål? Vad vill vi egentligen med våra liv? Det nya året öppnar en famn av möjligheter och likt ett oskrivet blad ligger så ett nytt kapitel framför oss, fyllt av nya utmaningar och nya dörrar som vi kan öppna. Det är som om universum, i sin oändliga väv av tid och energi, viskar till oss att detta år bär på något särskilt. Något som sträcker sig bortom det vanliga, något som berör djupet av våra själar.

Om du är en känslig person kan du förmodligen känna skiftningen i energin och hur vi rör oss bort från det luftiga och eteriska 2023, där vi hade gott om tid att fundera över vad vi vill, mot det mer konkreta och uppfordrande 2024. I en osynliga väv av tid och rymd smider 2024 sitt eget unika mönster och för med sig ett energiskifte som för många förebådar en genomgripande förändring. Det är som om universum genomsyras av en subtil men stark kraft som präglar varje steg vi tar och förstärker allt vi tar med oss in i det. Det goda liksom det mindre goda kommer att växa. Våra läxor och lärdomar kommer att vara större i intensitet och format.

Var konkret och gör en plan

Numerologin talar om för oss att detta är ett år 8 vilket är det ultimata "krafttalet" och representerar överflöd på högsta nivå. Det betyder att vi kollektivt behöver göra oss redo för ett år av maktspel med fokus på pengar, kontroll och auktoritet. Astrologin adderar sina egna nyanser till dessa kosmiska signaler men vi behöver inte nödvändigtvis förstå alla komplexa koder för att känna av den underliggande pulsen av förändring.

Det är ett år för att bygga och förstärka grunden som vi står på. En tid för konkreta handlingar och en väl genomtänkt plan för hur vi vill leva framöver. I år kommer det inte att räcka med bara intentionen. Det är vad vi gör som kommer att räknas. Den nya tidens energi blir allt intensivare på vår planet och vi behöver skapa en gemensam rytm som kan pulsera genom våra själar och förena oss i en kollektiv resa mot insikt och upplysning.

Precis som naturen själv är vi i ständig förändring. 2024 är ett år att omfamna den föränderliga naturen av vår existens. Låt oss släppa taget om det förflutna och välkomna den spirande framtid som väntar oss. I denna kollektiva resa mot insikt och självförverkligande ligger möjligheten att inte bara förändra våra egna liv utan också att bidra till en större harmoni i världen.

Ta chansen när den kommer

Karriären är ett område som är särskilt gynnsamt att satsa på. Det är rätt tid att investera i en utbildning, business och entreprenörskap. Ha en strategi för din yrkesväg. Var disciplinerad och sträva efter att skapa en stadig grund för ekonomisk framgång.

Ett annat område är personlig utveckling där vi med fördel kan satsa på vår inre utveckling. Att investera tid och energi för större självmedvetenhet lönar sig alltid, men lite ”extra allt” är melodin för i år. Utmana dig själv att övervinna hinder och bygga en starkare, mer medveten version av dig själv. All form av samarbete och partnerskap gynnas också liksom att utvidga sina nätverk.

Hälsa står också i fokus eftersom ett år 8 alltid uppmanar oss till att skapa en bättre balans i livet. Genom att rikta vår uppmärksamhet mot dessa områden kan vi dra nytta av energierna som kommer att prägla detta år.

2024 bär på en unik potential och vi kan låta hela året bli en resa genom inre och yttre förändringar i samklang med universums rytm. Vi kan låta varje steg på vägen vara en manifestation av den inre styrka och visdom vi bygger på vår färd genom detta extraordinära år. När stjärnorna dansar över himlen och planeterna förflyttar sig i sin egen utstakade bana, låt oss minnas att varje dag är en ny chans. Vi behöver bara ta den.

Gott nytt år!

Branka Okeijn
Andlig vägledare
Transformational Coach
Angel Therapist®

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *