Magiska änglar

Om du är känslig för energier har du säkert någon gång känt eller sett den välvilliga energin från änglar som finns omkring dig. Dessa ögonblick av värme och harmoni är inget mindre än tecken på deras närvaro. De är osynliga vägledare som följer oss vart vi än går. De beskyddar oss och omger oss med en aura av trygghet och stöd. När vi är riktigt stilla kan vi ofta få en känsla av en närvaro även om vi kanske inte vet vem det är.

Mitt första medvetna möte med en ängel var en magisk och oförglömlig upplevelse. Det var en helt vanlig försommardag när stadens brus dämpades av vårsolens första trevande strålar. Jag kände mig ovanligt sårbar, öppen och väntande som om universum själv skulle rikta sin uppmärksamhet mot mig. Som så ofta när vi är i livskris faller våra skyddsmurar och när inget annat återstår öppnar vi oss mot en högre kraft för vägledning och tröst.

Möte med min skyddsängel

Jag såg henne i dörröppningen, en varelse av ljus, som om hon hade kommit direkt från himlen. Hennes närvaro var välvillig och jag fylldes omedelbart med ett ovanligt lugn. Hennes ögon strålade av ovillkorlig kärlek. Hon talade inte med ord men ändå förstod jag henne på ett djupare plan. Det var som om våra själar möttes i en telepatisk dans av förståelse och samhörighet. Hon visade mig bilder av mina utmaningar och visade mig vägen fram i en framtid där änglar skulle få en central plats i mitt liv. Jag insåg att hon hade funnits där, osynlig men alltid närvarande, genom hela min resa.

Denna ängel var min guide, min skyddsängel genom livets alla prövningar. Hon visade mig att jag aldrig varit ensam, att hennes närvaro alltid varit där för att stötta mig när jag behövde det som mest. Hon var som en spegel av min egen inre kraft och visade mig att verklig styrka och sann vägledning redan fanns inom mig. Detta ögonblick var starten på en medveten dialog som många gånger hjälpt mig att öppna viktiga dörrar och att stänga andra.

En portal till änglarnas värld

Att inleda en dialog med änglar kräver inga ceremonier eller stora ritualer. Det handlar om att göra sig av med fördomar, öppna sitt hjärta och fördjupa sin inre stillhet. Genom meditation och öppenhet skapar vi en portal och en inbjudande atmosfär för änglarna att göra sin närvaro känd. Våra skyddsänglar har överblicken över vår livsväg. De känner till vår högsta potential och påminner oss på olika sätt ständigt om den. De ser till att vi möter rätt människor vid rätt tidpunkt. Genom att påverka oss på olika sätt förmedlar de sina budskap om vad vi bör göra, när vi bör göra det och på vilket sätt. Vi bestämmer dock alltid själva om vi vill lyssna och om vi vill följa vägledningen.

Även om alla har änglar omkring sig vet många människor inte hur de kan uppleva deras närvaro på ett medvetet plan. Som tur är kan vi enkelt öppna denna portal där olika världar möts. Vi kan möta dem i stillheten där tankarnas brus tystnar. Vi kan ta emot deras budskap som subtila hintar i form av symboler, känslor, synkronicitet eller klara och tydliga tankar. Genom att öva oss på att lyssna och tolka dessa budskap kan vi få ovärderliga insikter om våra liv och en djupare relation med dessa andliga varelser. Vi kan bli mer lyhörda för vår intuition, fatta bättre beslut och leva ett mer meningsfullt liv.

Branka Okeijn
Andlig vägledare
Transformational coach
Angel Therapist®
www.branka.se

Den här artikeln publicerades först i Livsenergis medlemstidning nr 16 2023.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *