När du börjar se med hjärtat förändras din värld

När någon behandlar dig som en alternativ bland många andra, hjälp dem att utesluta ett av alternativen genom att avlägsna dig från situationen. Ibland behöver man träna sig på att inte bry sig fast man bryr sig jättemycket. Det handlar inte om stolthet, trots eller egobeteende. Det handlar om självrespekt. Att vara den som står sist i kön eller att bli ignorerad förutom när den andre vill ha något av dig är otroligt sårande och kan sänka även den med ett annars gott självförtroende. Manifestera ditt egenvärde och nöj dig aldrig med mindre än vad du anser att du förtjänar. Det är ingen mening att söka efter andras kärlek, uppmärksamhet och bekräftelse om de inte är villiga att ge det frivilligt. När vi är andligt medvetna och med lite livserfarenhet vet vi att vi kan tillåta oss att gråta våra tårar i full vetskap om att även detta kommer att gå över. Vi kan vara snälla mot oss själva, läka våra sår och fortsätta att hålla hjärtat öppet.

För många människor är det dock svårt att leva med ett öppet hjärta. Många besvikelser och svek lämnar oss ofta med ett brustet hjärta och i ett försök att skydda oss själva bygger vi upp murar omkring oss. Det sker för det mesta helt omedvetet och kommer till uttryck genom att vi blir mer misstänksamma och svåra att komma inpå livet. Det kan kännas mer kontrollerat och tryggare att möta andra på det viset men det finns ett pris att betala. Ett pris som i slutändan många gånger visar sig vara alltför högt.

Hela universum kommer dig till mötes

Hjärtchakrat är vår länk mellan himmel och jord. Mellan vårt världsliga jag och vårt andliga jag. När vi stänger hjärtat skär vi av den naturliga och klara kanalen som vi har till vår själ. Förmågan att manifestera nya bra saker minskar. Vår känsla av tillfredsställelse och lycka minskar liksom vår förmåga att knyta nya kärleksfulla band till andra. Det är därför viktigt att vi gör vad vi kan för att läka våra sår så att vi kan öppna våra hjärtan på nytt. Hjärtchakrat är en central plats för helande både på en mental, känslomässig, andlig och fysisk nivå. När vår intention är att leva med hjärtat öppet kommer hela universum oss till mötes. När vi ser på livet och människorna omkring oss genom hjärtat öppnas alla dörrar för en klar och tydlig kommunikation med vårt högre jag. Vår vibration höjs vilket hjälper oss att inte fastna i bitterhet och sorg. Vi kan istället leva i balans med oss själva och vår omgivning.

Livet blir ett flöde av möjligheter

Den som lever med sitt hjärta öppet och väljer att se livet igenom hjärtat har lämnat ett liv styrt av rädsla, skuldkänslor och skam. Den som ser genom hjärtat kan förlåta dem som inte förstår bättre. Den kan också förlåta sig själv för eventuella misstag. Misstag som i slutändan oftast visar sig vara mycket värdefulla livsläxor. Förlåtelse befriar oss från negativa bindningar ända ner på energinivå. När vi förlåter släpper vi oss själva fria och först när vi är fria kan vi uppnå vår högsta potential. Från att kanske ha stretat i motvind kan livet i stället blir ett flöde av möjligheter, öppna dörrar och framtidshopp. Naturligtvis blir vi inte immuna mot livets prövningar. Vi kommer även fortsättningsvis att stöta på besvikelser och motgångar. Kanske drabbas vi igen av andras brist på respekt, brist på kärlek och hårda ord. Motgångar är trots allt också en del av livet men den som ser genom hjärtat förstår att vända det som inte känns bra ryggen och att gå sin egen väg.

Branka Okeijn
Andlig vägledare
Transformational Coach
Angel Therapist®
Hemsida: www.branka.se
Email: [email protected]
Instagram: Branka Okeijn

Den här krönikan publicerades först i Livsenergis medlemstidning nr 8 2023.

One thought on “När du börjar se med hjärtat förändras din värld

  1. Underbart att läsa & att bli påmind, för ibland snubblar man in i situationer men ej vill ha💕
    Tack 🌷🌿🇸🇪🌿🌻💕

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *