Själen är en vandrare

För många år sedan när jag började intressera mig för själens inkarnationscykel insåg jag att det är mycket mer än bara ett andligt koncept. Det är ett personligt äventyr, unikt för var och en av oss. I den ständigt vävande tråden av existens tycks själens resa sträcka sig långt bortom våra nuvarande liv. Varje erfarenhet, varje val formar själen och dess unika frekvens och struktur. På samma sätt formar det oss som människor, vår nuvarande verklighet och de livstider som komma ska.    

Jag ser själen som den andliga essensen av vilka vi är. Som den del av oss som går bortanför våra sinnen. När vi utvecklat vårt medvetande till att kunna sträcka sig bortom tid och rum kommer vi kunna förstå livets mysterier och själva syftet med varför vi inkarnerat just här och nu. 

Vår resa igenom livstiderna är en spiral av erfarenheter, lärdomar och utmaningar som vägleder oss mot insikt och upplysning. Själen är en vandrare, en tyst pilgrim genom tidens gränslösa rymd, En osynlig resenär mellan himmel och jord, i evighetens oändliga flöde. Från den tidlösa sfären av ren andlighet föds vi in i världen i en fysisk form. Varje liv, varje inkarnation är en ny chans att lära, växa och förstå komplexiteten av vår egen själ och dess samspel med den stora kosmiska väven.  

Den fria viljan är en nyckelfaktor 

Så som jag har förstått det finns några huvudsyften för själen att inkarnera till planeten Jorden. Själen verkar vara starkt motiverad av att lära, utvecklas och på så sätt växa andligt. Ett annat syfte är att balansera karma och att fullfölja sin livsuppgift. Men det kanske största syftet är kopplat till vårt hjärtchakra och det är att älska, förstå, förlåta samt tjäna andra.  

Kanske omedvetna om dessa stora processer kommer vi på en intuitiv nivå känna en dragning till att göra val och förändringar som ger oss viktiga livserfarenheter, och som i slutändan leder oss mot fullföljandet av vårt öde. Den fria viljan är en nyckelfaktor då själens resa blir lika unik och mångfacetterad som vi är unika som individer och kan ta många olika former. När vi som människor utvecklas i samklang med vårt syfte så växer även själen i sin strävan efter att slutföra sin expansion. 

Motgångar har ett syfte  

Under livets resa möter vi alla motgångar. Dessa motgångar är inte meningslösa prövningar utan snarare nödvändiga steg på vägen till personlig tillväxt och själens utveckling. Varje motgång vi står inför bär med sig en potential för lärande. Genom att konfrontera och övervinna våra utmaningar utvecklar vi inte bara vårt mod och styrka, utan vi växer också i medkänsla, uthållighet och visdom. Motgångar hjälper oss att forma vår karaktär och vår själ, de ger oss möjlighet att utforska våra gränser och upptäcka vårt sanna jag. Genom att omfamna motgångar som en del av livets väv och se dem som en väg till personlig och andlig mognad, kan vi förvandla dem från hinder till möjligheter och låta dem leda oss på vägen mot inre frid och självförverkligande. 

Kärlek är den sammanhållande kraften

Inte förrän vi lärt oss att älska andra och inte hata någon kan själen fortsätta resan mot högre nivåer av existens, där kärlek är ljus och ljus är kärlek. Vi är alla kollektivt bundna till varandra. Förenade i detta gemensamma syfte. Vi kan inte älska om vi inte lär oss empati, självkärlek, acceptans och förlåtelse. Ju djupare vi förmår förlåta desto större är vår kapacitet för kärlek, den stora kraften som driver universum. Kärlek kan sägas vara en universell lag. Vi lever för att lära oss att älska och vi älskar för att lära oss att leva.

Branka Okeijn 
Andlig vägledare, Transformational Coach, Angel Therapist®
Hemsida: www.branka.se 
Email: [email protected] 
Instagram: Branka Okeijn 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *