RECENSION: ….eller har jag kanske upplevt det utan att ha varit medveten om det?

Jag tror inte att jag någonsin har upplevt det ….eller har jag kanske upplevt det utan att ha varit medveten om det? Det handlar om Klardrömmar eller “Lucid dreams“, ett tillstånd som jag själv inte trodde fanns på riktigt ända fram till förra terminen då jag läste om klardrömmar som del av min kurs “Medvetandet och dess olika tillstånd” vid Högskolan i Skövde.

Häng med mig nedan när jag berättar mer om nya svenska översättningen av Clare R. Johnsons (PhD) bok “Konsten att klardrömma, 65 metoder som hjälper dig att vakna i dina drömmar” (The Art of Lucid Dreaming: over 60 Powerful Practices to help you to Wake Up in Your Dreams).

“Klardrömmar är drömmar där vi vet att vi drömmer under tiden som vi drömmer. Den där insikten gör det möjligt för oss att uppleva vår drömvärlds överdådigt rika bilder och fängslande händelser med medveten uppmärksamhet”. Med detta stycke inleder Claire Johnson sin bok Konsten att klardrömma65 metoder som hjälper dig att vakna i dina drömmar“. Klardrömmar handlar om att bli medveten att man drömmer under sin dröm alltså medan man sover.

Medge att det låter lite märkligt eller hur?

Men Lucid Dreams är faktiskt ett medvetet tillstånd som man har försökt studera länge inom vetenskapen. Enligt författaren själv som också berättar att hon var den första i världen som disputerade i detta ämne, kan man spåra första vetenskapliga beviset på detta sömnfenomen ända tillbaka till 1975 [1] då Keith Hearne kopplade upp en person med “fallenhet för att klardrömma” till en EEG-apparat för att kunna observera hans hjärnvågor och ögonrörelser under en nattsömn. Personen skulle enligt experimentet, utföra en bestämd ögonsignal så fort han upplevde han börjat klardrömma. Sen dess, berättar C. Johnson, har man lyckats upprepa samma experiment många gånger och även designat flera studier med samma syfte.

Dock är det viktigt att tillägga att enligt den nya litteraturen som ingick i min kurs vid Högskolan i Skövde, vet man faktiskt fortfarande inte särskilt mycket om klardrömmar, främst på grund av svårigheter att designa och sätta upp bra, vetenskapliga och opartiska studier [2,3], men klardrömmar finns med bland de många tillstånd som vår hjärna kan befinna sig i under natten….och ändå kan jag personligen tycka att det är det lite spännande att studera hur man drömmer och klardrömmer.

Det är viktigt att vi de-mystifierar fenomenet. Även om många tror att det finns något magiskt bakom drömmar och klara drömmar är drömmar egentligen vår hjärnas sätt att bearbeta dagens händelser; en åsikt som definitivt också delas av Clare Johnson och hennes akademiska International Association for the Study of Dreams.

Bli mer medveten

Man kan undra varför man skulle vilja träna på att klardrömma. Förutom att vilja bli mer medveten om vad man drömmer för att bli klarare över det som faktiskt pågår i ens vakna liv, har klardrömmandet stor potential inom bland annat bearbetning av trauma och återkommande mardrömmar enligt Clare Johnson.

Även om författaren till boken “Konsten att klardrömma, 65 metoder som hjälper dig att vakna i dina drömmar är disputerad är denna välskrivna (välöversatta) boken en praktisk handbok med massor av konkreta övningar för dig som är intresserad av att förkovra dig i klardrömmarnas värld och som vill skapa större förutsättningar för att klardrömma.

Boken består av tre delar; del 1 är en fin introduktion till ämnet med fakta om hur vi sover och om hur vi drömmer under de olika faserna under natten, hur du kan anteckna dina drömmar och klardrömmar i en dagbok, samt övningar som hjälper dig att vakna i dina drömmar. Här kan du också läsa hur viktigt det är med avslappning, det vill säga den fasen som du träder in i innan du somnar.

Del 2 ger dig redskap om hur du kan träna dig på att förlänga klardrömmandet och del 3 berättar om speciella fall av drömmar som till exempel mardrömmar och hur du kan hantera dem samt hur du kan fördjupa din kreativitet med hjälp av klardrömmar.

Jag själv har så pass svårt med sömn att det inte känns som ett alternativ för mig att öva på klardrömmar. Men sedan jag börjat läsa denna bok och dykt in i de många spännande övningarna som boken erbjuder kan jag säga att jag tycks minnas mer och mer av mina vanliga drömmar…. kanske är det så som Clare Johnson skriver, att avsikten att vilja komma ihåg mer av det spännande som vi drömmer om, räcker för att skapa goda förutsättningar för att bli klar i sina drömmar.

Text av Livia Wanntorp – Livia’s yoga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *