Naturens rytm

Just idag hjälper solens alla strålar oss att falla in i skapelsens rytm.Allt har sin egen unika takt;allt föds och dör, växer och grönskar, stiger upp och sjunker ner,vaknar och somnar, träder fram och drar sig undan.Just idag hjälper solens strålar oss att lyssna in vår egen rytm –den ursprungliga och naturliga,den som är i…