Annika Panotzki

Annika är en modern spirituell vägledare initierad av Inka-shamanska traditionen från bergen i Peru. Hennes vision är att bygga en bro mellan den uråldriga visdomstraditionen och vårt moderna urbana samhälle. Hon vill visa vägen tillbaka till din egen kraft och hur du ur den kan transformera ditt liv! Här på bloggen kan du få inspiration…