Sjukdomsetiketter som blir till svar

Diagnos är ofta inget svar

Det är inte alltid lätt att få ett namn, en diagnos på olika hälsotillstånd. En del tillstånd är enkla att diagnostisera, andra inte. En del människor får kämpa i många år för att få bekräftelse på att det de upplever i kroppen faktiskt är på ritkigt. En del får aldrig den upprättelsen.

Att få en diagnos på ett tillstånd man lider av kan vara oerhört lättande för många och kännas som att man blir hörd och inte inbillar sig. Det kan kännas som att man blir tagen på allvar. Det är jättebra! Det är också jättebra om diagnosen kan leda till stöd och hjälp. Problemet är när dessa etiketter och diagnoser blir till svar. Det är ofta så vi ser på dem. Låt mig förklara vad jag menar.

Om man får reda på att man till exempel har psoriasis, alopeci, Addisons, IBS, endometrios, eksem, migrän och så vidare är det inte så mycket mer än ett namn på något man iakttagit många gånger förut hos patienter och som verkar ha vissa gemensamma nämnare. Det är inte så att det hela är klappat och klart och att det är helt klarlagt vad det handlar om. Namnet förklarar många gånger inte vad tillståndet beror på, varför man har fått det och vad man kan göra för att bli fri. Det är frågor som egentligen borde vara det mest intressanta och prio ett att få veta. Restless legs, migrän, eksem, psoriasis, endometrios är alla bara vad man kallar en viss typ av symptom. Det ger inga svar. Det man tar med sig hem från läkarbesöket är ett namn och troligtvis ett recept på ett läkemedel som i bästa fall kan minska symptomen något. För läkemedlet kommer inte göra något åt grundorsaken, för hur ska den kunna göra det - grundorsaken fick man inte ens reda på.

Dessutom är det inte alltid säkert att själva diagnosen heller är helt vattentät. Många av etiketterna för kronisk sjukdom är inte helt lätta att testa för, även om det kan låta som det. Oftast tittar man efter inflammation i olika tester och gör en samlad bedömning av symptomen. Många gånger kan det vara en läkares bedömning som avgör vad diagnosen blir och det är därför som många får olika diagnoser beroende på vem de träffar. Det är också anledningen till och så många faller mellan stolarna - då de inte har de exakta klassiska symtomen som ligger inom ramarna man bestämt för en viss sjukdom. Det är lätt att det till och med kan bli fel etikett som stämplas. Men även om rätt etikett stämplas, alltså att rätt diagnos ges, så ligger det som sagt inte mycket substans i den.

Substansen ligger i att få en förklaring till vad våra sjukdomstillstånd beror på, varför vi har fått dem och vad vi kan göra för att bli fria från dem. Så länge vi inte får det kommer fler och fler bli sjuka utan att få någon hjälp, och överanvändandet av läkemedel kommer att fortsätta. Människors lidande behöver prioriteras högre. Vi behöver verkliga förklaringar till varför vi inte mår bra - inte bara ett namn på våra begränsningar.

Det här är ett av 9 stora misstag som Anthony delar med oss som håller oss tillbaka från att hjälpa människor med kronisk sjukdom. Jag pratar mer om det här misstaget och de andra 8 i det här avsnittet av Hälsosant.

I välmående,
Carolina

 

Du kan läsa mycket mer om roten till kroniska hälsotillstånd och vad du kan göra åt dem i Medial Läkning och Sköldkörtelns hemlighet.

Medial läkning
Sköldkörtelns hemlighet

"Ända sedan starten har jag gett dig den information du behöver för att skydda dig själv och din familj, och för att stärka din kropp så att hot i form av virus inte kan skada dig. Detta har alltid varit en av grundpelarna i Medial läkning"

- Anthony William, Medical Medium

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *