Hjärtats fröjd

Alla hjärtans dag – eller kanske skulle vi kunna säga; Hjärtats Alla Dagar Ty, är inte hela livet hjärtats alla dagar? Räckan av dagar som vi fyller med kärlek, tacksamheten och minnet av den, närvaron av den eller saknaden efter den – längtan till den. Är inte kärleken föremålet för all vår strävan, orsaken till…