Själens textur

Allting är sammanvävt i en sirlig kosmisk väv som spänner över all tid Det är inget du behöver tro på Det är något du bara inser Tidens elddop Vävens brännpunkt Transformationens prövningar Du har rest mot en ny början passerat möjligheternas gränsvakter och sett livets vidder – vidderna där ditt djup och din höjd; din…

Att få slappna av in i mig själv

Den här veckans puls, 19-24/2, är gennyckel 55 aktiverad av solens neotrino-strömmar. Gåvan i den här gennyckeln handlar om Frihet. Frihet ”kontra” att se sig själv som offer. I det här avseendet vill jag (utifrån att jag börjat berätta om Human Design & Gene Keys) fokusera på friheten att vara vad/vem vi är, per natur. Det är så lätt att vi tror att endast…

Hjärtats fröjd

Alla hjärtans dag – eller kanske skulle vi kunna säga; Hjärtats Alla Dagar Ty, är inte hela livet hjärtats alla dagar? Räckan av dagar som vi fyller med kärlek, tacksamheten och minnet av den, närvaron av den eller saknaden efter den – längtan till den. Är inte kärleken föremålet för all vår strävan, orsaken till…

Att skriva är livsenergi

Att skriva är som att andas för mig. Jag kommer att dela med mig av mina sextiotre års livserfarenhet, varav tjugofem år som verksam Psykosyntesterapeut och om de värdefulla verktygen Human Design & Gene Keys, som betyder mycket för mig, både personligen och yrkesmässigt. Om du vill läsa mer om mina tjänster, utgivna böcker eller…