Tjälen har släppt i min själs marker

Så många viktiga dagar har passerat sedan jag sist skrev. De tysta dagarnas transformation. Äntligen har tjälen gått ur marken och jag känner så tydligt hur min själ får nytt liv. Nytt hopp. Nytt ljus. Min frusna själ expanderar igen. Skrivardagarna i retreat blev min korsväg inför påskens mysterium. Lidandet; våndan att inte finna orden,…

Bara vara sig själv

Tänk om jakten på utveckling, berömvärda prestationer, framgång och erkännande är det som, kanske, mest får oss att gå vilse i världen? Det är lätt att hålla med när vi tänker på jakten i termer av världsliga ting. De flesta vet att t ex materiell standard inte är en garanti för lycka. Men jakten på utveckling, berömvärda prestationer, framgång och erkännande smyger sig också lätt in…