Själens textur

Allting är sammanvävt i en sirlig kosmisk väv som spänner över all tid Det är inget du behöver tro på Det är något du bara inser Tidens elddop Vävens brännpunkt Transformationens prövningar Du har rest mot en ny början passerat möjligheternas gränsvakter och sett livets vidder – vidderna där ditt djup och din höjd; din…